1957 год. Май – Електрификация на с. Горна Бела, Белоградчишко


No 543 / 23.03.2016 г.


 

До 1957 година в село Бела не е била Електрифицирана. Имало е електричество в отделни къщи захранвани от трите валцови мелници в селото. В Горна Бела от мелницата на дружеството „Златен извор“ – хлебарницата и младежкия клуб, в Долна Бела, къщата на Иван Коравски , и младежкия парк „Боян Чонос“ от мелницата на Иван Коравски, къщата на Мико Йосимов, Герго Илиев и Деспот Христов съответно от мелниците с динамо.

В Горна Бела чрез Читалището „ПРОБУДА“ / създадено 1952 год./ се електрифицира селото.

ТЕХНИКО – РАБОТЕН ПРОЕКТ

и СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за строеж на Ел. мрежа ниско напрежение 380/220 волта за село Горна Бела, Белоградчишко

дължина: 1,985 км.

на стойност: 34,119 лв.

Съставил Ел.Техник: /П/ Д.Димитров

Ръководител Бюро: Д.Димитров

Счетоводител: В.Хараламбиев

гр.Белоградчик, Май 1957 година

Инвеститор: Читалището Горна Бела, Белоградчишко


1 12

 

 

 

 

 

 


2 2-1

 

 

 

 

 

 

 

Д.С.П „Областни Ел. Строежи“ – Мездра

БЮРО  Ел. Строежи – Белоградчик


3 4

 

 

 

 

 

 


 

6 7

 

 

 

 

 

 


8 9

 

 

 

 

 

 


10 11

 

 

 

 

 

 


 

Списък на Горна Бела за електрификация:

Spisyk Spisyk1

 

 

 

 

 

 

 

  1. Георги Йорданов, 2. Цено Николов, 3. Крум Кръстев, 4. Боци Петков, 5. Мито Петков, 6. Киро Инков, 7. Киро Василев, 8. Георги Василев, 9. Петко Василев, 10. Никола Петков, 11. Тодор Андреев, 12. Цанко Георгиев, 13. Александър Владов, 14. Трифон Ив.Владов, 15. Груйо Георгиев, 16. Томо Георгиев, 17. Георги Миков, 18. Николо Миков, 19. Асен Павлов, 20. Живко Спасов, 21. Тодор Алексов, 22. Аспарух Петков, 23. Панко Рангелов, 24. Иван Божинов, 25. Иван Трифонов, 26. Ангел Миков, 27. Иван Ахгелов, 28. Илия Ив. Дончов, 29. Вълчо Митов, 30. Александър Дончов, 31. Пунчо Русинов, 32. Гаврил Василов, 33. Пенко Гаврилов, 34. Панчо Трифонов, 35. Васил Тодоров, 36. Асен Митев, 37. Петко Алексов, 38. Петко Цолов, 39. Гено Александров, 40. Мито Алексов, 41. Георги Вълков, 42. Георги Алексов, 43. Иван Богданов, 44. Влайко Стоянов, 45. Пеко Найденов, 46. Петър Богданов, 47. Младен Николов, 48. Тодор Иванов, 49. Георги Тр. Панков, 50. Иван П. Генчев, 51. Георги Василев, 52. Спас Коцов Митев, 53. Васил Миков Николов, 54. Иван Г. Цветков, 55. Петър Гурковски, 56. Инко Стоянов, 57. Трайко Митков, 58. Асен Стоянов.


 

  1. Иван Генчев, 2. Трайко Митков, 3. Киро Русинов, 4. Георги Василев, 5. Георги Цандов, 6. Петър Гурковски, 7. Славчо Николов, 8. Иван Петков, 9. Матей Алексов, 10. Асен Георгиев, 11. Иван Георг. Цветков, 12. Спас Коцов, 13. Васил Миков, 14. Неко Иванов, 15. Рангел Панков, 16. Вълчо Младенов.

Петър Рангелов Тодоров – Подгоре


Благодарност за документите на Иван Петков Михаилов, организатор на електрификацията на селото и съпругата му Гълъбина Асенова Георгиева, активистка на Читалището по това време!!!


23.03.2016 год. IBSBela


 

 

 

 

About IBSBela

Всичко за село Бела, Област Видин /до 1934г. Община Бела/
Публикувано на История, Читалище с.Бела и тагнато, . Запазване в отметки на връзката.