1923 год. 23 Септември -Участие на село Бела в Метежа /Септемврийското въстание/. – от книгата на Борис Костов “ Димово – Опит за история или хроника на събитията 1986 г.“


N 624 / 10.04.2017 г.


През 1986 г. – Библиотека „Роден край“- излиза книжката на Борис Костов „ДИМОВО“ – Опит за история или хроника на събитията

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Глава 9: Партийната организация начело на борбата срещу фашизма.

 

 

 

 

 

 

 

„…На 9 Юни 1923 година най-реакционните кръгове на българската буржоазия извършват държавен преврат…“

„…В  Александрово /Димово/ фашисткият преврат се извършва от малка въоръжена група,  водена от капитан Атанас Пантев Тенекеджиев от Белоградчик. Освободен е от длъжност кмета на комуната Димитър Георгиев Джункин и съветниците комунисти и е поставен за кмет Петко Димитров Ороленкин….“  …“ Арестувани са дейците на БЗНС – Спас Маринов Поповски и Вътко Добрев…“


 

 

 

 

 

 


„…За осъществяване на военния план и за ръководството на въстническите действия във Видински окръг през средата на Август се изгражда окръжен революционен комитет в състав: Илия Дечев секретар на ОК на партията във Видин, Панайот Каменов и Цветан Филипов. Комитета определя за командир на Белоградчишкия район Живко Кръчмарски. В края на Август в дома на Ангел Хитров от с.Ружинци  се свиква военно съвещание под ръководството на Живко Кръчмарски. На съвещанието село Александрово е представено от Петър Иванов Терзиев; с.Чупрене – от Ангел Джунински; с.Стакевци – от Живко Виденов; с.Ружинци – от Георги Младенов; гр. Белоградчик – от Александър Ковачев; с.Горни Лом – от Иван Цоцин; с.Карбинци – Фарисей Гергов; Не се явява само делегат от село Рабиша….“

???/ Не се споменава за делегат от село Бела, село Калугер, Острокапци и т.н.

„…  Окончателния план, изработен от  съвещанието, предвижда Белоградчик да бъде атакуван едновременно от силите на града и групите от околните села.

Първта група: формира се от селата Александрово, Костичовци, Бела, Кладоруп, Орешец, Медовница, Воднянци, Карбинци, Острокапци и Рабиша с командир Иван Георгиев от с.Калугер /Гранитово/. 

Втора група: формира се от селата Стакевци, Салаш, Дъбравка, Крачимир, Праужда, Граничак, Вещица, Стуин дол, Раяновци, Подгоре, Салаш с командир Георги Пантев.

Трета група: формира се от селата Ружинци, Белотинци, Бело и Черно поле, Дражинци, Върбовчец и Яньовец с командир Ангел Хитров.

Четвърта група: от селата Горни Лом, Долни Лом, Чупрене, Върбово, Средогрив, Горен и долен Чифлик с командир Анто Старейшински.

10 Септември: Посредством своя сътрудник в щаба на трета пехотна дружина във Видин капитан Игнат Илиев, че на 12 Септември правителството ще започне масови арести на комунисти…..“

11 Септември: За София за да предупредят ЦК заминават Хаим Юда Пизанти и Йосив Пилов. Като втори човек за всяка евентуалност се изпраща Лозан Ненов и за да се свърже с Димо х.Димов.

Секретарят на ОК на партията Илия Дечев, Панайот Каменов и Д-р Христо Косовски от БЗНС  минават в нелегалност и се укриват в с. Александрово.

12 Септември: Околийския  началник на гр.Белоградчик  Георги Живков изпраща в Александрово капитан Атанас Пантев Тенекеджиев за да извърши подгодтвените предварително арести на комунисти. На път за дома на секретаря на партийната организация Илия Иванов Стефанов са забелязани от неговия съсед Велко Николов Живанкин, който бива убит при възникналия конфликт….“ 


 

 

 

 

 

 

„.. Арестувани са и откарани в Белоградчик“ Илия Иванов Стефанов, братята Ангел и Цветко Велкови Николови, Игнат Илиев Игнатов, Петър Иванов Терзиев, Георги Цветков Табачки, Никола Петров /Ащата/…  – След два дни са освободени….“

17  Септември: Живко Еленков Пуев посреща на спирка Бела заминалия за София на 11 Септември Хаим Пизанти, който донася решението на ЦК на БКП /т.с./ за вдигане на въстание на 22 срещу 23 Сепрември 1923 г. На път за местността „Батлак“ между селата Извор и Шипот  – там ги чакат: Крум Бъчваров, Асен Бъчваров и Тодор Титуренков, Живко Кръчмарски от село Белотинци, Ангел Хитров от Ружинци, Иван Георгиев /Даскала/ от село Калугер; Илия Иванов Стефанов от с. Александрово и двама представители на с. Макреш – Рачо Петров и адвокатът Камен Петров,  Живко Пуев докладва -болшинството от народа е готов но липсва оръжие.

  • Крум Бъчваров прави проверка …..

  • Хаим Пизанти поставя категорична задача – трескава подготовка….

21 Септември: вечерта Йосиф Пилов донася от София паролата за въстанието…

Тодор Петров от град Видин потвърждава паролата…

21 Септември същата вечер: в местността „Локвите“ на края на „Гробишки дол“ в нивата на Иван Дуничов от с. Александрово се провежда извънредна нелегална конференция. 

Конференцията се ръководи от Крум Бъчваров:

Присъстват: завърналият се от София Хаим Пизанти, представители от гр.Кула, с. Макреш, с. Александрово / Илия Иванов Стефанов, Георги Цветков Табачки, Петър Иванов Терзиев, Ангел Живков Долумджийски./, с. Грамада.

Крум Бъчваров – изменя плана за въстанието в Кулско : / превземане на гр.Кула след което отиват на помощ в гр.Видин/.

Новият план: Рачо Попов начело на друг отряд  да завладее гара Воднянци и да вземе скритите там пушки . Крум Бъчваров остава да действа в района на селата Макреш и Александрово. След успешното изпълнение на задачите си тези отряди с помоща на околните села трябва да потеглат към гр.Видин.

22 Септември:  Ангел Живков Долумджийски заминава с поръчение за село Калугер /Гранитово/ при Иван Георгиев /Даскала/. Към 10.00 часа Иван Георгиев /Даскала/ пристига в Александрово. 

  • Ново заседание: В местноста „Градишки шумак“ в района на с. Костичовци . Присъстват: представители на село Александрово, Костичовци, Макреш и др. 

Заседанието се ръководи от Крум Бъчваров – държи пламенно слово, изпраща /партията решава/ Иван Георгиев- Даскала във Видин при капитан Игнат Илиев , да го произведе в „чин Полковник“ . а той от своя страна да заповяда на войниците да не стрелят по „Народа..“


 

 

 

 

 

 

 

22 Септември вечерта: Провежда се разширено заседание в местността „Балалеов връх“ при кръста. Тук присъстват – Илия Иванов Стефанов, Георги Цветков Табачки, Петър Иванов Терзиев, Петко Миков Маринов, Никола Георгиев Въртолийски.

  • Доуточнява се плана и се решава въстанието в с.Александрово да се извърши рано сутринта на 23.Септември сутринта. Камбаната да не се бие, както е решено преди това.

  • Командир на въстанието – Петър Иванов Терзиев

  • Комендант на гарата – Георги Цветков Табачки

  • Кмет на селото – Ценко Николов Дацков

  • Началник на пощата – Ангел Иванов

  • За свръзка със село Макреш – Иван Тодоранкин и Тодор Първулов.

Същият ден вечерта т.е. 22 Септември в село Макреш въстанието пламва. След завземането на селото под ръководството на Крум Бъчваров, Хаим Пизанти, Рачо Попов и други партийни дейци от Видин се образуват два въстанически отряда:

Първият: с Крум Бъчваров и Хаим Пизанти завземат гара Макреш и се отправят към с. Александрово.

Вторият: с Рачо Петров тръгва за село Воднянци….

В 60.00 часа сутринта на 23 Септември още преди пристигането на отряда на Крум Бъчваров и Хаим Пизанти от Макреш, въстаниците от Александрово водени от Петър Иванов Терзиев завземат общината, която се помещава в старата къща на Илия Иванов / бежанец от Македония/ на мястото на днешната аптека. Издигат Червено знаме и аресуват – кмета Петко Димитров Ороленкин и го поставят под стража в дома на Александър Живков Глоджаров, срещу общината.

Кмет става – Ценко Николов Дацков.

Завземат гарата – Георги Цветков Табачки, Милан Еленков Терзийски, Георги Иванов Петканичов и Славчо Николов Паральосин. В склада охраняван от Виден Христов намират оръжие.

Това се случва преди да пристигне отряда от Макреш.


 

 

 

 

 

 

Комендант на гарата – Георги Иванов табачки е уведомен по телефона от новия началник на пощата – Ангел Иванов.

Пристига Крум Бъчваров – реквизира хляб от фурните на Христо Василев Петров и Симо Филипов Симитчията, цървули от магазина на Борис Бункера и Йосив Евреина, началника на гарата е принуден да изплати заплатите на работниците на гарата, а останалите 13000 лева се взимат от Крум Бъчваров в полза на отряда.

Телеграма:

23 Септември 1923 г. гара Александрово, командующ : Крум Бъчваров


СПИРКА  Бела – сега „БЕЛЩИЦА“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На спирка Бела слиза Хаим Юда Пизанти, носейки от град София решението за Септемврийското въстание. Тази сграда е построена по късно, какво е представлявала спирката не се знае, но ТУК  чрез Хаим Юда Пизанти пристига „РЕШЕНИЕТО на ЦК на БКП т.с.“

От с. Александрово го чака  Живко Пуев /17.09.1923 г./ от страна на село Бела, кой го е очаквал – не се знае. Най-вероятно секретяря на БКП /т.с./ село Бела – Цоло Иванов Младенов.


10.04.2017 год. IBSBela


 

About IBSBela

Всичко за село Бела, Област Видин /до 1934г. Община Бела/
Публикувано на История, Метеж 1923г. и тагнато, . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s