Category Archives: Водениците в село Бела

N 662/ 18.12.2017 г. Документа наречен „Условие“ /Погодба/, е своеобразен договор между адвоката Г.Ц.Лазаровски от гр.Белоградчик и Илия Пешев Врачката от с.Бела, упълномощен от съпругата си Лозана Стоева да води дело с Мария Тошова от с.Костичовци. Предполагам някакви роднински взаимоотношения … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

1927 год. Няколко документа във връзка със строежа на Герговата воденица /Герговата воденица N 9/ село Бала, Белоградчишко

N 654 / 25.11.2017 г. УДОСТОВЕРЕНИЕ Селско Общинско Управление  село Бела – 23.03.1927 год.                                   Герго Илиев заплаща данък 2%  по покупната стойност  на … Има още

Публикувано в Водениците в село Бела, История | С етикет , | Вашият коментар

N 651 / 21.11.2017 г. ХАРУТЮНЪ МАНУКЯНЪ, РУСЕ. Техническо Бюро  За новопостроявание и припостроявание на водни парни и моторни мелници, всекакви индустриялни заведения, земеделчески машини и техните артикули. N 1686             Русе , 20 Юний 1918 … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

N 650 / 19.11.2017 г. „…ЗАЯВЛЕНИЕ от Васил Живков Попов- относно една мелница село Бела, Белоградчишко, Копие до министъра на правосъдието…“ Господин прокурор, съсобственици бяхме от дълги години с Петър Георгиев, подпредседател на Видинския Обл. съд и с неговия покоен … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

N 649 / 15.11.2017 г. ДО ГОСПОДИН ИНСПЕКТОРА НА ТРУДА в град ВИДИН ЗАЯВЛЕНИЕ ………………………………………….. от бившите работници при предприемача Филип Искренов               “ Господин инспекторе, Филип Искренов живущ в гр.Видин в къщата на Аврам … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

N 647 / 6.11.2017 г. СМЕТКА N 36 АНГЕЛ С. Ковачев и Син комисионер- експедитор  гр.Видин ..“Турбина с всичките и необходими машини и части – мелнични…“ Това е турбината за мелницата на Герго Илиев, получена от Чехия и с подписа … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

N 645 /04.11.2017 г. ПОКАНА за изплащане на членските вноски към съюза на мелничарите. 20 Май 1938 г.             Отговора, посочва и проблемите от пренасищането на региона с модерни валцови мелници.         … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

N 643 / 1.11.2017 г. СВЕДЕНИЕ за културно-просветната и научно-обществената дейност и интереси на Иванка Иванова Филипова прог./първонач./ учител в с.Бела през учебната 1946/47 год.               Учителката Иванка Иванова Филипова/Филкова/ е родена в с.Бела … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

1939 г. 16- ти Декември – Иван Петров Светогорски става съсобственик във воденицата на Герго Илиев /Герговата воденица N 9/ с.Бела, Белоградчишко

N 637 / 24.08.2017 г. На 16-ти Декември 1939 година Иван Петров Иванов- Светогорски изкупува от братята Иван и Васил Филкови Коравски 1/3 дял от воденицата на Герго Илиев за 40000 лева. Стават съсобственици в /Герговата воденица N9/.  Богдан Петров … Има още

Публикувано в Водениците в село Бела, История | С етикет , | Вашият коментар

N 619 / 23.03.2017 г. На 15 Януари представих един разказ за летния дворец на Иван Срацимир от Иван Георгиев. …“  N 598 / 15.01.2017 г. Съществува една легенда за летен дворец на Иван Срацимир , който се  е намирал … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар