Category Archives: Ловната дружинка на село Бела

  No 500 / 09.12.2015 г.   Улов  на живи зайци Януари 1968 година.                     Улова ще се проведе около гара Макреш, съгласуване с Димовската дружинка – Мико Петров, счетоводител при млекокомбината. … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 491 / 27.11.2015 г.     Още документи на Ловната дружинка село Бела за 1967 година. Изграждане на стрлбище в гр.Белоградчик – 15 Май 1957 год. Участва цялата дружинка от село Бела.   Подържани хранилки: Улов на живи зайци. … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

1967 год. Ловно-Рибарска Дружинка село Бела, Белоградчишко- Документи

No 487 / 20.11.2015 г.   Списък на новоприетите членове на Ловно-Рибарската дружинка. Село Бела 10.01.1966 година. Янко Николов Ахчийски Борис Василев Матеев Александър Иванов Дончев Лозан Георгиев Бонджов Председател дружинка: /П/ Матей Ценков   Народно Ловно-Рибарско Дружество гр.Белоградчик Доставка … Има още

Публикувано в История, Ловната дружинка на село Бела | С етикет , | Вашият коментар

No 467 / 06.10.2015 год.   Отчитане на 3-то тримесечие Реорганизация в ръководството Организирано откриване на ловния сезон за заяк /заек/.  Коста Йорданов Тренков не е представил убитите две малки лисици за плана. Освобождава се от предедател на ловната дружинка … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 406 / 03.07.2015 г.   На No 208 /30.12.1943 г. Изпращам Ви, Господин Председателю, списък на ловците членове на дружината с обозначение кой къде желае да бъде прикрепен, за получаване на ловни материали No на ловния му билет. 1. … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No  103 / 25.10.2014 г.     На лов.   От ляво на дясно прави: Първи – Втори – Ценко Стоянов Цеков Трети – Нечко р.1923 – п.1993г. Четвърти – Пети – Шести – Седми – Осми – Иван Асенов … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 3 / 07.09.2014 г. Членската книжка на ловеца от село Бела, Киро Александров Цветков. Народен Ловно – Рибарски Съюз гр.Белоградчик Ченска книжка N321 от 07.06.1949 год.     Първа страница     Платен членски внос 0т 1949г. до 1953г. … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар