Tag Archives: Водениците село Бела

N665 / 02.01.2018 г. Едно съобщение от Екатерина Перова по мъж Танева, чрез адвоката Киро Панов до Герго Илиев и баща му Илия Пешев Врачкин от с.Бела. Документа касае взаимоотношенията между тях, като съсобственици във една воденица от два мелни … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

N 662/ 18.12.2017 г. Документа наречен „Условие“ /Погодба/, е своеобразен договор между адвоката Г.Ц.Лазаровски от гр.Белоградчик и Илия Пешев Врачката от с.Бела, упълномощен от съпругата си Лозана Стоева да води дело с Мария Тошова от с.Костичовци. Предполагам някакви роднински взаимоотношения … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

1927 год. Няколко документа във връзка със строежа на Герговата воденица /Герговата воденица N 9/ село Бала, Белоградчишко

N 654 / 25.11.2017 г. УДОСТОВЕРЕНИЕ Селско Общинско Управление  село Бела – 23.03.1927 год.                                   Герго Илиев заплаща данък 2%  по покупната стойност  на … Има още

Публикувано в Водениците в село Бела, История | С етикет , | Вашият коментар

N 651 / 21.11.2017 г. ХАРУТЮНЪ МАНУКЯНЪ, РУСЕ. Техническо Бюро  За новопостроявание и припостроявание на водни парни и моторни мелници, всекакви индустриялни заведения, земеделчески машини и техните артикули. N 1686             Русе , 20 Юний 1918 … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

N 650 / 19.11.2017 г. „…ЗАЯВЛЕНИЕ от Васил Живков Попов- относно една мелница село Бела, Белоградчишко, Копие до министъра на правосъдието…“ Господин прокурор, съсобственици бяхме от дълги години с Петър Георгиев, подпредседател на Видинския Обл. съд и с неговия покоен … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

N 647 / 6.11.2017 г. СМЕТКА N 36 АНГЕЛ С. Ковачев и Син комисионер- експедитор  гр.Видин ..“Турбина с всичките и необходими машини и части – мелнични…“ Това е турбината за мелницата на Герго Илиев, получена от Чехия и с подписа … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

N 643 / 1.11.2017 г. СВЕДЕНИЕ за културно-просветната и научно-обществената дейност и интереси на Иванка Иванова Филипова прог./първонач./ учител в с.Бела през учебната 1946/47 год.               Учителката Иванка Иванова Филипова/Филкова/ е родена в с.Бела … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

N 618 / 20.03.2017 г. Строежът на мелницата на Герго Илиев продължава. Една разписка за платена сума на инж. Иван Марек гр.Видин за 10000 лева от Герго  Илиев с.Бела, Белоградчишко – 3.02.1926 година. Иван Марек 1856 – 1933 г. гр.Видин … Има още

Публикувано на от IBSBela | 1 коментар

N 560 / 31.07.2016 г. Няколко документа за валцовата мелница на Деспот Христов с. Бела. 30-те години.               Проверка на мелницата от Кирил Атанасов – ревизор при Дирекцията.             … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 534 / 25.02.2016 г.   Протоколно решение  5 Февруари 1920 г. на 1/2 собственост на воденицата собственост на Герго Илиев.               Договор от 12 Март 1921 година за покупка на 1/4 от воденица находяща … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар