Tag Archives: Учениците на с.Бела

N 644 / 3.11.2017 г. Един документ на Мензата при аграрното дружество ПРОТОКОЛ – 15.02.1932 г. – Прага “ Днес 15.02.1932 г. контролната комисия на Българското аграрно дружество в състав: Марин Илиев, Теодор Трифунов, направиха ревизия на касиера Константин Иванов, … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

N 554 / 03.07.2016 г. През 1933 година излиза една книжка от Д-р Бърни Бончев, Доктор Бончев е един от най-известните кметове на град Видин и голям специалист в санитарното дело. Книжката е издадена със съдействието на  създадения през 1931 г. „ … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

N551 / 28.04.2016 г. ОБРОЧИЩА Оброк на Св.Герман поставен през 1888 година.             Един документ от архива на Белската църква „Св.Петър и Павел“ Документа е стар, повреден но касае оброчищата.           … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 499 / 8.12.2015 г.   Ученици от село Бела, пишат в детското вестниче „Изворче“ Василка Иванова Иванова 1-ви клас, село Бела               Село Бела Село Бела се намира се намира на Североизток от … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 481 / 23.10.2015 г.   Един почти неизвестен генерал Игнат Илиев Талиянски роден на 22.01.1889г. в с.Калугер, община Бела, околия Белоградчишка. Сведение за Игнат Илиев Талиянски от сборника „Българските офицери от 1878г. до 1944г.“ + Илиев Игнат Талиянски е … Има още

Публикувано на от IBSBela | 3 коментара

1950 год. Списък на децата родени 1941 до 1945 г. в село Бела, Белоградчишко

No 459 / 25.09.2015 г.   СПИСЪК Родени 1941 година Любен Георгиев Василев ? Пенка Александрова Иванова Гина Борисова Петкова Иван Вълчев Младенов Леда Георгиева Василева Георги Иванов Пешев Пена Илиева Ацова Камен Финков Петров Кирил Александров Иванов Стефан Димитров … Има още

Публикувано в История, Учениците на с.Бела | С етикет , | Вашият коментар

No 458 / 17.09.2015 г.   1949 год. 19 Юни – ПРИЕМАТЕЛЕН СПИСЪК на учениците от четвърто отделение при Белското основно училище „КИРИЛ и МЕТОДИ“, Белоградчишко за учебната 1949/50 година. село Бела 19.07.1949 година. Директор/ Главен учител: Методи Митов Алексов 1.Ката Иванова Каменова- … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 313 / 02.27.2015 г. „БЪЛГАРИЯ“ 1-во Застрахователно Дружество в гр.Русе – Клон живот Изплатено на 10.06.1919 г. Гр.Белорадчик, За Агент: / П / Никола Савчев  Михаил Иванов Мицкин   Портфейл       02.27.2015 год. IBSBela        

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No / 263 / 04.02.2015 г. ВИДИНСКО ОБЩИНСКО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ Удостоверение Борис Гергов Илиев от 1.05.1937 год. до 31.12.1937 год. е изпълнявал длъжноста помощник машинист. п.Кмет: /П/ Директор: инж. /П/ Държавен контрольор: /П/ Удостоверение N 564/ 23.12.1946г. Работи като … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

Не 207 / 01.06.2015 г.       Българска Народна Банка, Белоградчишка Агентура удостоверява, че младежа Марин Гергов Илиев от с.Бела Белоградчишка околия има разрешение за следване в Чехия по фармация и може да му се изпраща чужда валута за издръжка. … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар