Tag Archives: Училище в село Бела

1946 Позволително за сеч -село Бела, Строеж на Училище в село Княз Александрово, Белоградчишко

No 350 / 10.09.2015 г.   Позволително за сеч Съгласно писмо N3156 от 23.08.1946 година се позволява на Никола Арнаудски да отсече от собствената си гора в местността „Над село“ в граници: Наследници на Мицо Николов, Път, Иван Станков и … Има още

Публикувано в История, Училището в село Бела | С етикет , | Вашият коментар

No 411 / 10.07.2015 г.   АКТ  за напускане на длъжност  No 531/1.12.1944 г.   Печат: Директор: /П/ Т.Даковска Напуснал: /П/ Б.Николов Присъствувал: /П/ Ил.Матеев Акт за встъпване в длъжност 1.Януари 1945 г. Печат: СТРУИНДОЛСКО  ОСНОВНО НАРОДНО УЧИЛИЩЕ * С. СТРУИНДОЛ* … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 408 07.04.2015 г.   СМЕТКО – РАЗПИСКА  N ? За извършена работа или доставени предмети от магазина на Селкооп село Бела за Д.Л.Г. при училището. Получих от Борис Николов Живков – ДЛГ при училището – сумата… Подпис: /П/ Иван Пешев   … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 401 / 06.29.2015 г.   Дружеството ни урежда педагогическа конференция на 3,4 и 5 Май т.г. при следния дневен ред. 1. Г-н д-р Зах.Захариев – София-Евгеника 2. Г-н Петър Вълчев – Белоградчик – Положението на учителството и задачите на учителската … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 398 / 24.06.2015 г.   УДОСТОВЕРЕНИЕ Дава се Борис Николов Живков, жител на с.Бела, Белоградчишко, в удостоверение на това, че той не проявява никакви фашистки прояви.  Настоящето му се дава за да послужи където трябва. В случая това удостоверение … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 389 / 02.05.2015 г.   Тази карта се препраща на съответната дирекция или инспекция, когато лицето промени своето местонахождение. Иванка Найденова – по мъж Петкова Стоянова Длъжност: Учителка Преподава: Всички предмети Месторождение: гр.Белоградчик Дата на раждане: 01.09.1901 г. Кога … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 387 / 31.05.2015 г.   Донасям Ви, Господин Инспекторе, че учителите от повереното ми училище ще имат следните ваканционни адреси: 1. Илия Матеев – гр.Белоградчик 2. Цветана Илиева Матеева – гр.Белоградчик 3. Борис Николов с.Бела, Белоградчишко 4. Иванка П. Стоянова … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 386 / 05.29.2015 г.       Съобщавам ви господин учителю, че учителката Цветана Димитрова е встъпила в длъжност на 7.10.1927 год. на основание заповед на М.Н.П. от 23.09.под N 3666, а същата напуска на 09.15.1929 год. на основание заповед … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 372 / 02.04.2015 г.       Ведомост за получените и изразходвани продукти за изхранване на децата при училищната трапезария село Бела, рез 1935; 1936 учебна година (от 12.16.1935 – 01.05.1936г. Децата които са се хранели в трапезарията са 86. … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 369 / 30.04.2015 г.   Съобщава Ви се , че съгласно Пар.6 от правилника за подреждане на учителския персонал в детските и основните училища, Вие се назначавате със заповед N 156 / 25.10.1947 г. на инспекцията за учител в … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар