Monthly Archives: октомври 2014

1943 год. 28 Май – Списък на Учениците от село Бела и техните проявления по Училища.

Не 102 / 10.31.2014 г. До Господина Средищния Директор с.Княз Александрово + В гимназиалния клон гр.Белоградчик. Петра Иванова Николова – ученичка 4 ти клас Иван Асенов Иванов – ученик 4 ти клас. Георго поп Цветков – ученик 4 ти клас. … Има още

Бележка | Posted on by | Вашият коментар

1923 год. 13 Октомврий – Молба от Иван Кръстев Джорински от с.Орешец синът му Виден да се запише в Белската прогимназия.

No 111 / 31.10.2014 г.   Ученика Виден Иванов Кръстев – Джорински, 1 ви клас, ще живее при роднини. Директор : Георгиев   Близък роднина е известният учител от гр.Видин, родом от с.Орешец Петър Николов Джорински род. в с.Орешец 10.08.1960г. поч. … Има още

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар

1982 год. Селищните Имена във Видински Окръг. – Нинко Заяков

No 110 / 31.10.2014 г. Известия на музеите в Северозападна България т.7, 1982г. Бела: Стари записи – Мършава Бела – 1454/5 година, Горна Бела 1560 година, (ДЛч. 210, 194*) , Възможно от ЛИ  Бела  ж – от бела, бяла (вж.Илч … Има още

Бележка | Posted on by | Вашият коментар

1960 год. 15 Януари „Новото административно деление и преброяването от 1926г, 1934, 1946, 1956 години, село Бела.

No 109/ 31.10.2014 г. Централно Статистическо Управление – София, Януари 1960г. Село Бела: 1926г. – 1310;                    1934г. – 1395                   1946г. – 1360 … Има още

Бележка | Posted on by | С етикет | Вашият коментар

1946 год. „ИЗ БЪЛГАРИЯ“ П. Делирадев;Ив.Велков – (БЕЛСКОТО ВРЕЛО) село Бела.

Не 108 / 10.30.2014 г. Белското врело,    е голям извор при село Бяла, Белоградчишко, до ж.п. линията за Видин.   ГАРА АЛЕКСАНДРОВО Най – близката гара до прочутата пещера Магура и едноименното езеро. ОТ Александрово СЕ отива И ДО … Има още

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар

1923 год. 9 ти Септември – За сведение на директора на прогимназията,относно назначаване на учители.

No 107 / 27.10.2014 г.   За първоначални учители: 1. Мария Андреева – заплата 14880лв. 2. Борис Николов – заплата 10560 лв. 3. Кирил Попов – заплата 10560 лв. За волнонаемни прогимназиални учители: 1. Ангелина поп Маркова – запл. 10560лв. … Има още

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар

1924 год. 22 Октомврий „Фонд за Въздигане на Паметник за Възраждането и Освобождението на Българския Народ“ до Директора на Прогимназията с.Бела

No 106 / 27.10.2014 г. По нареждане на Министерството на Народното Просвещение, ви изпращаме тук приложените 100 картички с ликовтв на първите ни дейци от робската ни епоха. Продажбата им да усили фонда за: „Въздигане на Паметник за Възраждането и … Има още

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар

1924 год. 1 ви Октомври – Протокол No 4 – Нар.Смес.Прогимназия „Хр.Ботев“ с.Бела

No  105  / 26.10.2014 г. Днес 1-ви Октомврий 1924 година, Учителския съвет се събра в пълния си състав при Белската Народна Смесена Прогимназия под:  председателството на Директора на същата – Георги Георгиев. Разгледа Окръжно No 1253 от 27.09.1924 г. касаещ … Има още

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар

1924 год. 6 Януари – Седмична програма на Народната Смесената Прогимназия „Хр.Ботев“ с.Бела

No  104 / 26.10.2014 г.   Народна Смесена Прогимназия „Христо Ботев“ село Бела, Белоградчишка околия.   Утвърждавам: Окръжен Училищен Инспектор: /П/     И.Д. Директор: /П/   Георгиев     26.10.2014 год. IBSBela    

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар

1969/70 Ловно-Рибарска дружинка с.Бела

No  103 / 25.10.2014 г.     На лов.   От ляво на дясно прави: Първи – Втори – Ценко Стоянов Цеков Трети – Нечко р.1923 – п.1993г. Четвърти – Пети – Шести – Седми – Осми – Иван Асенов … Има още

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар