Monthly Archives: ноември 2014

1928 год. 3 Юли – Покана N 63 от Видинската митница до Герговата воденица N 9 село Бела, Белоградчишко.

Не 154 / 11.30.2014 г. Плащане на недовзети митнически и други сборове за внесен „ВАЛЦ“ за Герговата воденица 1925 година. Печат Видинска митница: 1928 година Управител: / П / Секретар: / П /     11.30.2014 год. IBSBela     … Има още

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар

1942 год. Две картички свързани с дейността на Кооперация „ИЗВОР“ село Бела, Белоградчишко.

Не 153 / 11.29.2014 г. Видинска Районна Скотовъдна Млекарска Производителна Кооперация „БАБА ВИДА“ Печат: За председател: / П / В.Перов   „ТОДОР КАРАПЕТРОВ“ Хранителна и химична индустрия. Основана в 1880 год. С поздрав: Тодор Карапетков   29.11.2014 год. IBSBela   … Има още

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар

1947 год. 10 Февруари Издателство – Библиотека „Отечествена Прослава“ до Директора на Кооперация „ИЗВОР“ село Бела, Белоградчишко

No 152 / 28.11.2014 г. Дългоочаквания мир се подписа. Сред бури и страдания България е изведена на спасителния бряг от верния народен син – водача др.Георги Димитров……. По случай подписването на мира и 69 год. (3.03.1878г.) се издава ХУДОЖЕСТВЕН СБОРНИК-АЛБУМ … Има още

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар

1942 год. Ноември – До Главния Учител село Бела – Материални Училищни Условия.

Не 151 / 28.11.2014 г. От целокупната дейност на учителите ще проличава, че те ясно съзнават своя дълг, като учители и граждани и ще правят всичко възможно за културното издигане и величие на своя народ. Учителството приобщено към националната държава … Има още

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар

1942 год. 10 Юли – Минист. на Обществените Сгради, Пътищата и Благоустройството до Воденицата на Герго N 9 село Бела.

No 150 / 26.11.2014 г. Инж. Димитър Попов извършва оглед на воденицата на Герго Илиев. Печат: Инжинер началник на отделението  Е.И.З.  /П/ Радославов 26.11.2014 год. IBSBela          

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар

1942 год. 10 Октомврий – Врачанска Земеделска Камара – Кооперазия „Извор“ село Бела.

No 149 / 26.11.2014 г. Облаги за земеделските стопани, организирани в земеделско – стопанската задруга. Печатница Ив.Цеков – Враца.   26.11.2014 год. IBSBela      

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар

1943 год. 14 Май – До Средищния директор гр.Белоградчик.

Не 148 / 11.26.2014 г. Ученика Тараси Иванов поп Тарасиев е следвал през учебната 1940 / 41г. в Прогимназията в село Бела. Белоградчишко Народно Основно Училище „Христо Ботев“ Печат: Средищен Директор: / П / Прогимназия село Бела. Зам.и.д. Директор : … Има още

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар

1943/44 год. Списък на учениците завършили 3-ти клас през учебната 43//44 г. при Белската прогимназия.

Не 147 / 25.11.2014 г.                                        СПИСЪК: Ангел Иванов Василев – с.Калугер 29.08.1929г. ВасилКиров Василев – с.Бела 25.05.1930г. Георги Живков Александров – … Има още

Бележка | Posted on by | Вашият коментар

1943 год. 16 Август – Изплащателна Бележка – Популярна Банка гара Александрово – Воденица N 9 , Герго Илиев с.Бела

No 146 / 11.25.2014 г. Дирекция за закупуване и износ на зърнени храни, Отдел зърнени храни. 1. Популярна Банка; с.Александрово, Белоградчишко 2. Агент: С.П.Б. Б.София Подагент: Популярна банка гара КН. АЛЕКСАНДРОВО-Белогр. Пункт: гара КН.АЛЕКСАНДРОВО Забележка: Популярната Банка се открива на 10.03.1929 год. … Има още

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар

1942 год. 15 Октомври – Списък на бедните ученици по отделения и класове с.Бела, Белоградчишко.

No 145 / 25. 11.2014 г.                                   Списък:                          Първо отделение: Велика Симеонова … Има още

Бележка | Posted on by | Вашият коментар