2015 год. Декември – Църквата на село Бела, Белоградчишко – Спешно се нуждае от ремонт!!!

 


No 495 / 03.12.2015 г.


 

ОБРЪЩАМ СЕ КЪМ ВСИЧКИ „БЕЛЧЕНИ“ КЪДЕТО И ДА СЕ НАМИРАТ.

ЦЪРКВАТА ПОСТРОЕНА ОТ НАШИТЕ ПРАДЕДИ СЕ РУШИ И Е В КРИТИЧНО СЪСТОЯНИЕ, СПЕШНО СЕ НУЖДАЕ ОТ РЕМОНТ НА ПОКРИВА ЗА ДА НЕ СЕ РАЗРУШИ ОКОНЧАТЕЛНО И БЕЗВЪЗВРАТНО.

КОЙТО ИМА НЯКАКВА ИДЕЯ, ЖЕЛАНИЕ ДА ПОМОГНЕ, ВЪЗМОЖНОСТ ОТ ВСЯКАКВО ЕСТЕСТВО, ДА СЕ ОБАДИ ЗА ДА ПОМОГНЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА БЕЛСКАТА ЦЪРКВА.

От  1883 година до сега 2015 година, вече 132 години тя издържа на времето, но вече се нуждае от помощ!!!

Ако има родолюбиви Белчени нека да помогнат!!!

Църквата Камбанарията

 

 

 

 

 

 

 

 

 


НадписаСвщеник Никола

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аврам Янков Дебреля – 1883 г. вътрешната украса и иконите

Свещеник Никола Игнатиев – по негово време е изградена църквата.


Ц12 Ц13

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ц15 Ц14

 Ц6 Ц5

 

 

 

 

 

 

 

Преди години църквата бе разбита и ограбена, а сега е оставена и самата сграда на саморазрушаване. Камбаната бе открадната и предадена в гр. ДИМОВО за цветни метали на вторични суровини.


Ц7 Ц8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц9

 

 

 

 

 

Това е съдбата на камбанарията. Сега от нея няма и помен. До нея е било най-старото училище в Бела, построено 1882 година. Църквата е на път да последва съдбата на камбанарията.

Уч.

 

 

 

 

 

Това е съдбата на училището в село Бела, имаше още една сграда но тя бе разрушена преди години. Сега на негово място има нова сграда.

Говори се, че до сградата на училището /новата/ ще се строи параклис. Може и да се построи. 


 

Да направим така, че да съхраним Белската църква.

Ц3

 

 

 

 

 

На този кръст до цръквата „СЪБОР СВЕТИ АНТАНАС“ са изписани имената на Белчени, които са го издигнали 1840 година.


Ц1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тук са погребани Свещениците на село Бела:

Никола Игнатиев – 1887 г., Марко Стоянов Велков – 1957 г., Цветко Георгиев Игнатов – 1963 г.


 

ЩЕ ПОЗВОЛИМ ЛИ – ВСИЧКО ТОВА ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕНО И ЗАБРАВЕНО???


 

03.12.2015 год. IBSBela


 

Публикувано в История, Църквата в село Бела | С етикет , | Вашият коментар

Църквата


 

No 1 /18.07.2014г.

Входа на църквата от южната страна.

Надписа

Надписа е от дясната страна на вратата: Майстор Аврам Янков Дебрели 1883г.

 

Кой е той:

Сведение за него има в книгата „Български Възрожденски Майстори“ от Асен Василев издадена 1965г. – Майстори от село Сушица стр.260

 

Аврам 

18.07.2014 год. IBSBela

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

26.09.1941 – 06.05.1942 год. Васил Миков от село Бела, Белоградчишко – войник в 15 пех. Ломски полк.- продължение


N 736/30.11.2022 год.


В по-голямата си част Белчени са служили в 15 пех. Ломски полк, но има и в 3 пех.Бдински полк. Сега ще представя няколко снимки на Белченина Васил Миков служил в Белоградчик 1941 – 1942г. и не само в Белоградчик.


Васил  Миков

Нашия 2 ри взвод на 5 та рота от 15 пех. Ломски полкСнимки без  надпис, но очевидно от 1942/43 год.


 

 

 


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Белската библиотека.

Откри се още една книжка: „Биографически бележки за за полковник Илиев Стефан Илиев командир на 15 ти пехотен Ломски полк – убит на 26 Март 1917 год. на Червената стена.“

Запасно подофицерско дружество – Полковник Ст. Илиев

Печатница на Ст. Каменов – Белоградчик 1933 год.

Към книжката има „ПОМЕН“за полковник Стефан Илиев, заедно с негова снимка от Найден Стефанов – Феликс от с. Кладоруп, датирано 26 Март 1932 година. Този „ПОМЕН“ е раздаван с всяка книжка. В първата книжка, която открих в с.Бела също имаше поставена снимка на полк. Стефанов с този „Помен“ за него.

 

 

 

 


30.11.2022 год. IBSBela


 

Публикувано в История | Вашият коментар

26.09.1941 – 06.05.1942 год. Васил Миков от село Бела, Белоградчишко – войник в 15 пех. Ломски полк.


N 735/31.10.2022 год.


В по-голямата си част Белчени са служили в 15 пех. Ломски полк, но има и в 3 пех.Бдински полк. Сега ще представя няколко снимки на Белченина Васил Миков служил в Белоградчик 1941 – 1942г. и не само в Белоградчик.


Васил  Миков


Нашия 2 ри взвод на 5 та рота от 15 пех. Ломски полк, на стрелбището на 26.09.1941г. в началото на нашето учение.

 


11.03.1942 год.


За спомен от градинката с паметника на 06.05.1942 год. с мойте другари от школната рота от нашия Белоградчишки край в град Крагуевац.


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Една снимка от Всеобщата война 1915-1918 год. 

До Белченина Иван Божинов от брат му…..


31.10.2022 год. IBSBela


 

Публикувано в Загинали във войните., История | Вашият коментар

5.06.1916 год. Една снимка на поручик Никифор Ненов Данов командир на 7/15 рота от с.Бела, Белоградчишко.


N 734/29.09.2022 год.


Поручик Никифор Ненов Данов /Дановски/ е командир на 7 ма рота от 15 пехотен Ломски полк. Загива на 07.08.1917г. на „Червената стена“. Погребан е в двора на църквата в гр.Прилеп. В седмичното списание „ОТЕЧЕСТВО“ от 30 Септември 1917г. кн.39 в раздела – ПАДНАЛИ ЗА РОДИНАТА се събщава за неговата гибел.


Капитан НИКИФ. Д. НЕНОВ командир на рота от 15.п.п., на 07.-08.1917 год. при Червен. Стена.

 


Една неизвестна снимка на поручик Никифор Ненов в полите на планината Беласица от 05.06.1916 година.

 


Надписа на снимката: „5 й Юний 1916 година.

почивка на г-да офицерите от 7- а рота,

след работа на Беласица планина.

От дясно на ляво следват:

1.подпоручик Крум Каменов

2.подпоручик Богоев

3.подпоручик Шишков

4.капитан Йосифов

5.поручик Ненов 


Капитан Йосифов по това време е командир на 8-а рота от 15 пех.Ломски полк.


 

ИНФОРМАЦИЯ!!!

Една снимка на Неделчо Г. Грънчаров – 28 й Май 1918 год. гр.Гюмюрджина.

„До господина Неделчо Киряков, стрелочника гара Скобелево.“

„Гр.Гюмюрджина 7 й Юлий 1918 г. Драги Неделчо…….ваш брат Н.Грънчаров“

 


 


29.09.2022 год. IBSBela


 

Публикувано в История | Вашият коментар

Една неизвестна снимка с известни хора от с.Бела, Белоградчишко – СПОМЕН ОТ ОСВОБОДИТЕЛНАТА ВОЙНА НА МАКЕДОНИЯ


N 733/31.08.2022 год.


Тази снимка е направена за спомен във фотоателието на Абаджиев в гр. Лом. Тя е спомен на Никола Живков Арнаутски от с. Бела, роден 14.10.1872 – п.08.05.1954 година за тези времена. Снимката има надпис на гърба:

„Спомен от освободителната война на Македония гр…………(не личи надписа)“

Списъкъ на фотографираните:

Кърста Каракашовъ, Иванъ Тодоровъ, Георги Живковъ Кюнджийски, Никола Живковъ Арнавутски, Георги Д.Пиперковъ от гр.Орехово, Ваци Куков от гр.Орехово, Аралампи Ладозов от гр.Ломъ, Александри Георгиевъ от село Ставерци (Ореховско), 

Абаджиев фотографинъ град Ломъ


 


Първи от ляво на дясно: Кръсто (Кръстан) Каракашев – известна фамилия в гр.Белоградчик

Четвърти от ляво на дясно: Никола Живков Арнаутски р. с. Бела 14.10.1872 – п. 08.05.1954 година, с брада и каскет.

Пети от ляво на дясно: Георги Д.Пиперков – 1904 годиа е Държавен контрольор в гр.Оряхово, по късно се преселва в гр.Белоградчик.

Седми: Харалампи Ладозов – по това време Мирови съдия в гр.Лом, през 1918 гонина идва за Мирови съдия в гр.Белоградчик. Той е роден 1886 г. в гр.Велико Търново.


 

Никола Живков Арнаутски – с.Бела , 50 те години.

Някой може би знае повече за тази снимка и лицата свързани с нея ???


ИНФОРМАЦИЯ!!!

През 1979 година излиза книгата „Страници из стогодишната история – Районна болница гр.Лом 1879 – 1979“ – Д-р Ал.Русинов и Л.Еленкова

В нея е посочено, че завеждащия АГО Д-р Марков има изключителни заслуги за събиране на материали свързани с историята на болницата.


 

 

Д-р Иван Марков Стоянов е роден в село Бела 07.01.1926 – п.27.02.2002 г. също в село Бела.


31.08.2022 год.IBSBela


 

Публикувано в История | 1 коментар

1940 год. Д-р Никола Василев родом от село Бела, Белоградчишко публикува заедно с Теодора Пейчева в „Икономия и домакинство“ – ЗА БЕЗМЕСТНИ ДНИ


N 732/31.07.2022 год.


Д-р Никола Василев завършва медицина в гр. Лозана, Швейцария. Веднага след завършването е мобилизиран и участва в Първата световна война, като дружинен лекар в 42 пехотен полк. Награден е с кръст за храброст. По собствено желание работи във Френска болница лекувайки българските войници оставени в заложничество. След войната работи във военната болница в гр.Враца, като Околийски лекар в гр.Белоградчик и като ординатор в Александровска болница. Около 1940 година в сътрудничество с издателката на списанието „Икономия и домакинство“ Теодора Пейкова публикуват „ЗА БЕЗМЕСТНИ ДНИ /зеленчуци , плодове, сладкиши и диетична кухня/


 


Д-р Никола Василев написва частта : „Какво трябва да се яде при различни болести“

Д-р Никола Василев

 


Теодора Пейкова


ИНФОРМАЦИЯ !!!

Командира на 3 ти Бдински пехотен полк.  П-к Минчо Сотиров 1917 година.


 


 


31.07.2022 год. IBSBela


 

Публикувано в История | Вашият коментар

1936 год. Д-р Никола Василев родом от с.Бела, Белоградчишко във „ИЗВЕСТИЯ на главната дирекция на народното здраве“


N 731 / 30.06.2022


Д-р Никола Василев завършва медицина в гр. Лозана, Швейцария. Веднага след завършването е мобилизиран и участва в Първата световна война, като дружинен лекар в 42 пехотен полк. Награден е с кръст за храброст. По собствено желание работи във Френска болница лекувайки българските войници оставени в заложничество. След войната работи във военната болница в гр.Враца, като Околийски лекар в гр.Белоградчик и като ординатор в Александровска болница.


 

През 1936 година излиза книжката „ИЗВЕСТИЯ на главната дирекция на народното здраве“ книжка N 149/153.

Картотека за лекарите в България. Излиза с одобрението на Главния директор Д-р Руси Радков , под редакцията на Д-р Петър Вербов, маг. фарм. Иван Гешев.

Под N 384 е записан: Василев Никола Попов, 1888, с.Бела, (Белоградчишко), Женева, 1915, свободна практика, София, бул.Христо Ботев N 70, вътрешни и гръдни болести.


 


ИНФОРМАЦИЯ !!!

Една интересна снимка на трима военни и едно магаре, което носи две бъчви с вода. Град Белоградчик – няма надпис, няма година.

Кои са тримата военни?


30.06.2022 год.IBSBELA


 

Публикувано в История | С етикет | Вашият коментар

1935 год. Д-р Никола Василев родом от с.Бела Белоградчишко издава – „Как да пазим и лекуваме БЪБРЕЦИТЕ“


N 730 / 25.05.2022


Д-р Никола Василев завършва медицина в гр. Лозана, Швейцария. Веднага след завършването е мобилизиран и участва в Първата световна война, като дружинен лекар в 42 пехотен полк. Награден е с кръст за храброст. По собствено желание работи във Френска болница лекувайки българските войници оставени в заложничество. След войната работи във военната болница в гр.Враца, като Околийски лекар в гр.Белоградчик и като ординатор в Александровска болница. През 1935 година издава – „Какъ да пазимъ и лекуваме БЪБРЕЦИТЕ“


 


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Белската библиотека !

През далечната 1929 година в град Видин е издадена една малка книжка  – Полезно четива N1 

Проф. П. Мутавчиев със съдействието но „Комитет за културното повдигане на Видинския край“ издава една малка книжка от 39 страници “ Въ кои земи е живялъ и живее Българскиятъ народъ“                                                                                


25.05.2022 год. IBSBela


 

Публикувано в История | Вашият коментар

1920 год. Д-р Никола Василев родом от с.Бела Белоградчишко издава „Хигиенични правила за учениците в гр.Белоградчик“.


N729 / 29.04.2022


Д-р Никола Василев завършва медицина в гр. Лозана, Швейцария. Веднага след завършването е мобилизиран и участва в Първата световна война, като дружинен лекар в 42 пехотен полк. Награден е с кръст за храброст. По собствено желание работи във Френска болница лекувайки българските войници оставени в заложничество. След войната работи във военната болница в гр.Враца, като Околийски лекар в гр.Белоградчик и като ординатор в Александровска болница. През 1920 година Д-р Василев е околийски лекар в гр.Белоградчик и като такъв издава няколко брошурки в помощ на учениците и гражданите на гр.Белоградчик. Те са отпечатани в печатницата на Стамен Каменов. Издадени са под заглавието „Джебна популярна медицина “ N 1 и т.н. Не знам колко такива брошурки са издадени, но сега ще ви представя няколко от тях.


Малка папка с указания за учениците – в нея бяха събрани част от брошурките.

 

 

 


Наставления за маларията – блатната треска – N1

 

От същия автор са излезли „Ревматизма“ под печат са: “ Синята пришка – Дявола“, „Червения вятър – Червенката“, „Туберколозата“


Под N 2 – Наставления за „Лошата пъпка – пришка“ или „Дявола“, „Сибирската язва“, „Въглена“, „Антракс“.

 


Под N 3 – Наставления за „Червения вятър – Червенката“, „Сладката“, „Сризипел“.

 


Под N 4 – Заразен ли съм от охтика (Туберколоза)?

 


Д-р Никола Василев

 


ИНФОРМАЦИЯ !!!

Белската библиотека – библ. N 3 – Читалище „Възраждане“

„Причините за погрома“ Сава Ничев 1921 година, издание на автора.

 

 


29.04.2022 год. IBSBela

 


 

Публикувано в История | 1 коментар

Една неизвестна снимка на капитан Никифор Ненов Данов от с.Бела, Белоградчишко – загинал на Червената стена 07.08.1917 година.


N728 / 31.03.2022 г.


Капитан Никифор Ненов Данов /Дановски/ е командир на 7 ма рота от 15 пехотен Ломски полк. Загива на 07.08.1917г. на „Червената стена“. Погребан е в двора на църквата в гр.Прилеп. В седмичното списание „ОТЕЧЕСТВО“ от 30 Септември 1917г. кн.39 в раздела – ПАДНАЛИ ЗА РОДИНАТА се събщава за неговата гибел.

 

На снимката той е по средата с двамата си братя: л/д Кирил Ненов Данов р.?-п.?, Никифор Ненов Данов р.1887 – 1917г. , и Петър Ненов Данов р.1884 – 1973 г.

Капитан Никифор Ненов Данов е погребан в двора на църквата в град Прилеп, но по-късно паметника е унищожен. Сега има поставена плоча, но е записан като : кап.Никифор Ненов Доновски, а той е Дановски. В с. Бела тяхната фамилия е известна като „Дановци“. Брат му Петър Ненов Данов, лично го познавах, той и моят прадядо Киро са ходили заедно на работа в така наречената по онова време „Америка“ т.е. САЩ.


В началото на войната командир на 7 ма рота от 15 пех. Ломски полк е поручик Давид Райков Иванов родом от с.Торос, Луковитско. Поручик Райков загива в боевете за Букова глава и за ротен командир на 7 ма рота е назначен поручик Никифор Ненов Данов. Благодарение на проф. Борислав Тошев имаме на разположение снимка на пор.Давид Райков.

Паметник на загиналите във войните.


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Една интересна книга от Белската библиотека:

Практическо помагало по МАЛАРИЯТА от Д-р Бърни Бончев – инспектор по маларията на Видински район – 1924 година.


31.03.2022 год. IBSBela


Публикувано в Загинали във войните., История | Вашият коментар

2022 год. IN MEMORIAM: Доц.инж.Панто Филипов Пантев (1939 – 2022) – с.Бела, Белоградчишко


N 727/28.02.2022г.


На 22 януари 2022г. почина в гр.София доц.инж.Панто Филипов Пантев, роден в гр.Плевен 1939г. (по това време баща му е на служба в Плевен). Бащиния му род е от с.Бела и това го свързва завинаги с нашето село. Започнал първо отделение в гр.Плевен, но съкращенията на военните през 1946 година го връщат в с.Бела, където завършва второ отделение. Основното и средното си образование завършва в гр.София, а висше в МЕИ „В.И.Ленин“ , специалност „Електротехника“. От 1965 г. е преподавател, първоначално в Полувисшия железопътен институт, а по-късно във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, до пенсионирането си през 2003г.

Доц. Пантев е основател на катедрата „Експлоатация и ремонт на електрически локомотиви“ сега „Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта“. В периода 1984-1989 г. е ръководител на предметно – методична комисия „Електрически локомотиви “ в катедра „Железопътна техника“. 

Доц. Панто Пантев е автор на редица публикации в специализирани издания, както и на учебници и учебни помагала – „Учебник за техникумите по силнотокова електротехника“ /1977/, „Електрически локомотиви – устройство, електрообзавеждане и електрозадвижване. Учебник“ /1978/, „Електрическа тяга. Учебник“ /1985/, „Електрически магистрален локомотив серия 46 на БДЖ. Механична част. Учебно помагало“ /1989/, „Опис на елементите на електрическите вериги“ /1989/, „Схеми на електрическите вериги“ /1989/, „Експлоатация на електрически локомотиви. Учебник“- в съавторство /1992/, „Новата наредба за безопасност в жп транспорта“ /2006/ и други издания.

През 2018 г. получава наградата „Заслужил преподавател на ВТУ „Тодор Каблешков“.

Когато прекарваше почивките си в Бела, активно се занимаваше с изучаване на родословието си, живота и бита на Белчени. 

Доц.Пантев беше винаги усмихнат, жизнен и сърдечен човек, готов да изслуша и помогне според силите си. Той ще ни липсва и винаги ще бъде с нас!


Опелото се извърши в Софийските централни гробища на 27 януари 2022 г. от 13.30 часа.


Награждаването през 2018 г. – „Заслужил преподавател на ВТУ „Тодор Каблешков“.

 


Село Бела – средната махала. Родното място на доц.инж. Панто Пантев.


28.02.2022 год. IBSBela


 

Публикувано в История, Училището в село Бела | Вашият коментар