2015 год. Декември – Църквата на село Бела, Белоградчишко – Спешно се нуждае от ремонт!!!

 


No 495 / 03.12.2015 г.


 

ОБРЪЩАМ СЕ КЪМ ВСИЧКИ „БЕЛЧЕНИ“ КЪДЕТО И ДА СЕ НАМИРАТ.

ЦЪРКВАТА ПОСТРОЕНА ОТ НАШИТЕ ПРАДЕДИ СЕ РУШИ И Е В КРИТИЧНО СЪСТОЯНИЕ, СПЕШНО СЕ НУЖДАЕ ОТ РЕМОНТ НА ПОКРИВА ЗА ДА НЕ СЕ РАЗРУШИ ОКОНЧАТЕЛНО И БЕЗВЪЗВРАТНО.

КОЙТО ИМА НЯКАКВА ИДЕЯ, ЖЕЛАНИЕ ДА ПОМОГНЕ, ВЪЗМОЖНОСТ ОТ ВСЯКАКВО ЕСТЕСТВО, ДА СЕ ОБАДИ ЗА ДА ПОМОГНЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА БЕЛСКАТА ЦЪРКВА.

От  1883 година до сега 2015 година, вече 132 години тя издържа на времето, но вече се нуждае от помощ!!!

Ако има родолюбиви Белчени нека да помогнат!!!

Църквата Камбанарията

 

 

 

 

 

 

 

 

 


НадписаСвщеник Никола

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аврам Янков Дебреля – 1883 г. вътрешната украса и иконите

Свещеник Никола Игнатиев – по негово време е изградена църквата.


Ц12 Ц13

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ц15 Ц14

 Ц6 Ц5

 

 

 

 

 

 

 

Преди години църквата бе разбита и ограбена, а сега е оставена и самата сграда на саморазрушаване. Камбаната бе открадната и предадена в гр. ДИМОВО за цветни метали на вторични суровини.


Ц7 Ц8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц9

 

 

 

 

 

Това е съдбата на камбанарията. Сега от нея няма и помен. До нея е било най-старото училище в Бела, построено 1882 година. Църквата е на път да последва съдбата на камбанарията.

Уч.

 

 

 

 

 

Това е съдбата на училището в село Бела, имаше още една сграда но тя бе разрушена преди години. Сега на негово място има нова сграда.

Говори се, че до сградата на училището /новата/ ще се строи параклис. Може и да се построи. 


 

Да направим така, че да съхраним Белската църква.

Ц3

 

 

 

 

 

На този кръст до цръквата „СЪБОР СВЕТИ АНТАНАС“ са изписани имената на Белчени, които са го издигнали 1840 година.


Ц1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тук са погребани Свещениците на село Бела:

Никола Игнатиев – 1887 г., Марко Стоянов Велков – 1957 г., Цветко Георгиев Игнатов – 1963 г.


 

ЩЕ ПОЗВОЛИМ ЛИ – ВСИЧКО ТОВА ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕНО И ЗАБРАВЕНО???


 

03.12.2015 год. IBSBela


 

Posted in История, Църквата в село Бела | Tagged , | Вашият коментар

1883 година. Надписа на църквата в село Бела

Църквата


 

No 1 /18.07.2014г.

Входа на църквата от южната страна.

Надписа

Надписа е от дясната страна на вратата: Майстор Аврам Янков Дебрели 1883г.

 

Кой е той:

Сведение за него има в книгата „Български Възрожденски Майстори“ от Асен Василев издадена 1965г. – Майстори от село Сушица стр.260

 

Аврам 

18.07.2014 год. IBSBela

Бележка | Posted on by | Tagged , | Вашият коментар

1921 год. 23 Ноември – Документ N 6, 8 и 9 от архива на Белската прогимназия.


N 684 / 4.07.2018 г.


Видинска Окръжна училищна инспекция N 13606 / 23.11.1921 г.

 

 

 

 

 

 

 

..“ По водене на служебната кореспонденция, Изпращат се фондови книги, 

 

 

 

 

 

 

 

..По вътрешния народен заем, Подържане на изработеното през трудовата седмица, Тръжните преписки за училищните имоти и договорите се одобряват от общинските съвети,


..Изпращат се книги за училищната библиотека: речи на министрите – Ал. Стамболийски, Ст.Омарчевски, Д-р Р. Даскалов – по случай 30 годишния юбилей на Ц.Церковски, Препоръчват се книги за училищната библиотека: „География на селото“ К.Рачев, „Практически лекции по предметно обучение за 1 во отделение на биологични начала“ Димо Цонков, „Народната приказка като учебен материал за 1 во отделение“ Д-р С.Чакъров и Димо Цонков, “ Помагало на учителя“ Владислав Ив.Раков, „Пленника в остров Корсика“. /Действителен разказ / Библиотека за пленници N 1 до 11.  М.Гочев – Гълин, “ Списък на растенията които се намират в България“ с предговор от И.Странски – Н.Стоянов и В. Стефанов, „Проповеди празнични 2″ Видински митрополит Неофит, “ Принос към истината за катастрофата на България през Септември 1918 г. Документи, факти и спомени от дневника на адютанта на главнокомандующия действующата армия. Предговор от генерал лейтенант В.Жеков. – Лука Малеев.

Окръжен училищен инспектор: М.Маринов

Секретар: Д.ФилиповОкръжно на Министерството на Народното Просвещение

N 14200

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Министър: Ст.Омарчевски

Главен секретар: Ив.Черноколев

Началник на отделението: В.Стойнов


Видинска Окръжна училищна инспекция N 14470 / 6.12.1921 г.

 

 

 

 

 

С този документ приключва свитъка с документи на Белската прогимназия за 1921 г.


Информация!!!

Няколко снимки от Иван Георгиев Василев от с. Калугер /днес Гранитово/ – Иван Даскала.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.07.2018 год. IBSBela


 


 

 

 

 

 

 

 


 

Posted in История, Училището в село Бела | Tagged , | Вашият коментар

1921 год. 24 Септември – Документ N 3 и 4 от архива на Белската прогимназия.


N 683 / 28.06.2018 г.


Видинска Окръжна училищна инспекция  N 11691 / 12.10.1921 г.

 

 

 

 

 

 

 

..“ Новият правопис, По счетоводството на училищното настоятелство, Служебните книжки, По доставката  на учебни пособия и книги за библиотеките, За учителите трудоваци..“


 

 

 

 

 

 

 

..“ Да се ликвидира с изпратените от инспекциите книжа, Забраняват се разкопки без разрешение, Препоръчва се дърводелска трудова работилница, Препоръчват се стенни таблици по сметане, Неоползотворените средства да се внасят в Земеделската банка, Да се изпратят списъци на въведените учебници, Отстъпа от покупка на учебници да се използва за бедни ученици…“


 

 

 

 

 

 

 

 

 

..“ По задължителното прогимназиално образование, Препоръчват се книгите, Окръжните да се четат пред училищните настоятели…“

Окръжен училищен инспектор: М.Маринов

Секретар: Д.Филипов


ОКРЪЖНО  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Министър: Ст. Омарчевски

Главен секретар: Д-р Ф. Манолов

Началник на отделението: В. Стойнов


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Белската библиотека – вестник „Български лекар“

Една статия на Д-р Бърни Бончев от гр. Видин / районен инспектор по маларията/ във вестник „Български лекар“ бр.8 и 9 – 1922 г.
“ Водоснабдяването на гр. Видин. „

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Сватбата на Д-р Бърни Бончев.


Още две статии във вестника, подписани от Д-р В.   Кой е ???

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Няколко снимки от Иван Георгиев Василев от с. Калугер /днес Гранитово/ – Иван Даскала.

По време на  войната.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Иван Георгиев Василев /16.06.1891 – 06.05.1978 г./

 

 

 

 

 

 

 

Село Гранитово / Калугер / 2018 г.


28.06.1018 год. IBSBela


 

Бележка | Posted on by | Tagged , | Вашият коментар

1921 год. 24 Септември – Документ N 1 от архива на Белската прогимназия.


N 682 / 05-06.2018 г.


До директора на прогимназията: много бързо

Траурен ден по случай смъртта на поета Иван Вазов

Даване  съдействие на  хининарите – съобщение на инспектора по маларията в гр.Видин.

Определяне на учителите по новия закон.

По юбилея на поета Цанко Церковски – 30 годишен юбилей, събиране на помощи за фонда в чест на юбиляра.


Едно окръжно от Видинския училищен инспектор М.Маринов и секретаря Димитър Филипов относно спазване правилника на „Народните прогимназии“

 

 

 

 

 

 


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Белската библиотека – вестник „Български лекар“

Една статия на Д-р Бърни Бончев от гр. Видин / районен инспектор по маларията/ във вестник „Български лекар“ бр.8 и 9  – 1922 г.

“ Изследване на далачивостта и клиническата диагноза на маларията. „

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Д-р Бърни Бончев /1877 – 1968/ със съпругата и дъщеря си.


Една снимка на Иван Георгиев Василев от с.Калугер /Гранитово/ – Иван Даскала – за съжаление без надпис.

 

 

 

 

 

 


5.06.2018 год. IBSBela


 

Бележка | Posted on by | Tagged , | Вашият коментар

1922 год. 13 Май – За годишните изпити – До господин директора на Белската прогимназия.


N 681 / 01.06.2018 г.


Ще ви представя един документ от „Видинската Окръжна Училищна Инспекция “ N 5730 / 7 Май 1922 г. – подписан от:

За окръжен уч. инспектор: Д.Филипов

По тава време директор на Белската Прогимназия е Георги Георгиев. Ще представя и други документи от това време.  Документа не е подписан от  Г.Георгиев, това ми направи впечатление защото на повечето има негов подпис. За този учител имам малко информация, знам че е от гр.Берковица, в началото на 1924 г. напуска Белската прогимназия.

Разпределение –

на годишните беседи в Белоградчишката учебна околия / поправено на Видински учебен окръг/ през учебната 1921 – 1922 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Датите за Белоградчишката учебна околия започва със с. Върба под N1 и завършва с гр. Белоградчик под N 51. Село Бела е под N 29. / 3 Юни 1922 г. -до 5 Юни 1922 г./


Първа  и Втора Видинска учебна околия, Кулска учебна околия и Ломска учебна околия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препоръчани книги за училищната библиотека:

„Българите в своята история“ – Янко Сакъзов

Списание „Пролом“ – ред. Д.Кьорчев

„Училищен театър “ сборник с пиеси – Ал. Порняков


 

ИНФОРМАЦИЯ!!!

Ще ви представя една снимка осигурена ми от роднини на Иван Даскала / Иван Георгиев Василев от с. Калугер / сега Гранитово/. Иван е известен учител от село Гранитово, участник в Септемврийското въстание, основател на околийската /Белоградчишка околия/  БРСДП т.с. и нейн секретар от 1911 – 1923 г.

Снимката е от войната : надписана е до него.

“ На достойния ми помощник и доблестен сътрудник в Добруджа. 30.05.1917 г.  Село Каменка. подписана – Капитан ……….“

 

 

 

 

 

 

 

Кой е капитана ???


Иван Даскала от книгата на „Троцко“/ Троцко Каменов Цветков/   „Гранитово – Калугер – Градище“ 2009 г.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Иван със съпругата си – снимката е предоставена от негови роднини.  За което благодаря!!!


01.06.2018 год. IBSBela


 

Бележка | Posted on by | Tagged , | Вашият коментар

1929/39 год. ГЛАВЕН ОТЧЕТ на Белското Училищно Настоятелство – село Бела, Белоградчишко


N 680 / 8.05.2018 г.


ГЛАВЕН ОТЧЕТ

на Белското Училищно Настоятелство за операциите му по прихода и разхода на учил. община през бюджетното упражнение на 1929 / 1930 фин. година.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Никола Иванов и Борис Николов са отчетници по бюджета на училищното настоятелство за 1929 / 30 година. 


 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 5
село Бела , 1 Август 1930 год. , Белското Училищно Настоятелство в състав :
Председател: Тодор Иванов (Тодор Иванов Панов)
и Членове:
1. Панто Ценов  2. Мико Николов 3. Неделко Петков 4. Марин Василев
в присъствието на касиера Борис Николов и счетоводителя Борис Николов пристъпи към разглеждане ……..


 

 

 

 

 

 

 

Опис

  1. Главен бюджет за 1929/30 фин. год., 2. Касова книга за 1929/30 г., 3. Квитанционна книга за 1929/30г., 4. Главен отчет за ф. 1929/30 г., 5. Пет връзки оправдателни документи, 6. Една връзка оправдателни документи.

 

 

 

 

 

 

 

Българска Земеделска Банка – клон Белоградчик

Общ Училищен Фонд – 2069 лв.

Касиер : /П/ Д. Тодоров, Началник : /П/ не се чете


 

 

 

 

 

 

 

Училищен архив:

  1. Албум, 2. Книга за влоговите свидетелства, 3. Инвентарна книга, 4. Партидна книга N 7, 5. Приходна книга N 8, 6. Протоколна книга, 7. Раздавателна книга

Училищна покъщнина:

Печат с кутия за училищното настоятелство

Пособия:

  1. Препарирани – „Врана“, „Сврака“, „Полска Чучулига“, Сокол“, Улулица“, “ Кълвач“, “ Сойка“


Училищна библиотека:

„Експериментална дидактика“ – Д-р Лай – 1929 г.

„Теория и практика на образованието“ – Д-р Цонев – 1929 г.

Списания:

“ Българско училище“ – Д-р В.А.Манов 1929г.

“ Педагогическа практика“ – Ан.Борлаков – 1929 г.

“ Бюджет и администрация“ – Д.Провадалиев – 1929 г.

“ Училищен преглед“ – М.Н. Просвета – 1924 и 1925 г.

“ Светлина“ Ред. комитет – 1925 г.

“ Младежки Червен кръст“ – Ред. комитет – 1924 и 1925 г.


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Списание „Лов и риболов“ брой 2 – 1958 година.

Белската Ловно рибарска дружинка участва в отчетно изборното събрание в гр. Белоградчик, представител – предс. Борис Николов.

 

 

 

 

 

 

 

“ Белоградчик – На 22.01.1958 г. се състоя отчетно – изборно събрание на дружеството. Присъствуваха представители на почти всички дружинки и такива от горското стопанство. Секретарят на дружеството Венцеслав Цв. Ангелов изнесе доклад за работата на дружеството през изтеклата година. Изказаха се много делегати, размениха се мисли за дейността през 1956 г. и се избра ново ръководство.“

Венцеслав Ив. Ангелов


Списание „Акцизен преглед“ книжка 1 , год. 1933 г.

Конференция на акцизните началници – 14, 15 и 16 Септември 1933 г.

Представител от Видин – Янко Янков – трети ред прави, трети от ляво на дясно. / с очилата/

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


8.05.2018 год. IBSBela


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бележка | Posted on by | Tagged , | Вашият коментар

1937 год. Списък за събрани пари в училището на село Бела, Белоградчишко


N 679 / 30.03.2018 г.


Списъка е без първата страница и не може да се разбере за какво са тези пари, но от последните редове се разбира, че се касае за Белското училище.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Цялата сума на средствата е обобщена на 14.Юли 1937 гдина. 17173 лева.

Списък:  Цено Тодоров, Кръсто Томов, Марко Османов, Васил Михов, Троцко Каменов, Йордан Николов, Николо Иванов, Иван Костов, Цено Николов, Петър Груев, Константин Тодоров, Тодор Цолов, Анто Борисов, Васил Миков, Иван Кръстев, Игнат Антов, Георги поп Цветков, Иван Асенов, Катерина Йорданова, Неко Иванов, Иван Костов, Илия Миков, Георги Кузманов, Катерина Петрова, Ценка Павлова, Крум Ненов, 

За футболна топка , за книги

Васил Герасимов, Иван Марков, Иван Георгиев, Иван Джурджов, Иван Петров, Цоло Митов, Ценко Николов, Рачо Петков, Цанко Василев, Васил Петров, Иван Костов, Анто Борисов, Александър Петров, Петър Георгиев, Цено Тодоров, Ангел Борисов, Найден Костадинов, Тодор Томов, Троцко Каменов, Вълчо Иванов, Георги Ангелов, Мико Георгиев, Иван Марков, Иван Костов, Асен Стоянов, Петко Гаврилов, Милка В.Манчева – доброволни за вноска за книги.

От Ф. /фонд/ ученическа библиотека , книги „Геогравско четиво“, Бай Ганьо, Стихове от Ботев.

Предадена сума от магазинера Йордан Николов, от магазинера Пешо Лозанов, Повърнат дел от Васил Стефанов – напуснал кооперацията, Също на Стоян Инков, От продадени учебници, Непредадени от Васил Герасимов – Магазинер.

Учебници и материали на ученици в прогимназията – 14.06.1937г. 

В този списък има ученици и от други села, като например Троцко Каменов от село Калугер /Гранитово/


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Един документ от 27.01.1925 г. подписан от  и.д. Директора Георги Георгиев

 

 

 

 

 

 

 

Георги Георгиев е директор на Белската Смесена Прогимназия, родом е от гр.Берковица, след тази дата повече не се споменава в документите на Белското училище. Нямам сведения за него, къде е бил преместен. ???


Един документ до ръководителя на младежкия Червен Кръст в село Бела – 1947 година .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Следа за учителя Панталей  Игнатов Димитров, който е бил учител в село Бела 1921/22 г. , а сега 1936 година е Главен учител в село Сеславци , Кубратско.

 

 

 

 

 

 

 

 


Свидетелство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1932 год. Вера Ст.Иванова – съобщено, Борис Николов – съобщено, Илия Матеев.


30.03.2018 год. IBSBela


 

Бележка | Posted on by | Tagged , | Вашият коментар

1942/43 год. Годишен отчет на Белското Основно Народно Училище – 4 Юни 1943 година.


N 678 / 19.03.2018 г.


ГОДИШЕН ОТЧЕТ – 1944г.
Училището се отвори на 10 Септември 1942 г. от която дата започна записването на учениците. Записването трая до 14 Септември 1943 г. На 15 Септември се отслужи водосвет, а от 16 Септември почнаха редовните занятия. На 39 Май 1943 г. се произведоха годишните беседи , а на 6 Юни се даде годишно утро. През учебната година училището не е затваряно 3.11. и 11.11.1942 г. до 9.11. и 15.11.1942 г. всичко 12 дни по болест.Околийския училищен инспектор е посетил училището на 8 Април 1943 г. От медицинския лекар е посетено 2 пъти , а от фелдшера многократно.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

През миналата учебна година персоналът се състоеше от 7 души, а през настоящата от 6 души.. През течение на учебната година Илия Матеев Каменов е мобилизиран от 17.09.1942 година.
1.Борис Николов Живков – с.Бела, 2. Здравка Иванова Димитрова – гр.Белоградчик, 3. Илия Матеев Каменов – с.Костичовци, 4. Павлина Василева Мишева  – гр.Стара Загора, 5. Тота Д-р Даковска – гр.Габрово, 6. Цветана Илиева Матеева – гр.Белоградчик


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Отчета не е подписан.


Информация!!!

Една снимка на Видинския митрополит Неофит /1868 – 1974 г./ с надпис на гърба от Свещ. Лазар Иванов Попов, свищеник на с.Калугер и с.Бела

 

 

 

 

 

 

 

“ Дедо Неофит почина на 26.02.1974 г. на 103 годишна възраст. Той беше архиерей от голема величина, редко образована личност, със завидна култура и ненадминат книжовник. Свещенството от Видинска епархия много нещо му дължи.“

Прот. Лазар


Лазар със съпругата си Мита 1931 г.

 

 

 

 

 

 

 

…“ Снимката е изработена от Цеко Г.Петров от гр.Видин, а родом от гр.Белоградчик. Снимката е направена на 15 Май 1931 г0д., два дена след  ръкополагането ми за свещеник…“

15 Май 1931 г.  гр.Видин

Свещ. Лазар.


19.03.2018 год. IBSBela


 

Бележка | Posted on by | Tagged , | Вашият коментар