2015 год. Декември – Църквата на село Бела, Белоградчишко – Спешно се нуждае от ремонт!!!

 


No 495 / 03.12.2015 г.


 

ОБРЪЩАМ СЕ КЪМ ВСИЧКИ „БЕЛЧЕНИ“ КЪДЕТО И ДА СЕ НАМИРАТ.

ЦЪРКВАТА ПОСТРОЕНА ОТ НАШИТЕ ПРАДЕДИ СЕ РУШИ И Е В КРИТИЧНО СЪСТОЯНИЕ, СПЕШНО СЕ НУЖДАЕ ОТ РЕМОНТ НА ПОКРИВА ЗА ДА НЕ СЕ РАЗРУШИ ОКОНЧАТЕЛНО И БЕЗВЪЗВРАТНО.

КОЙТО ИМА НЯКАКВА ИДЕЯ, ЖЕЛАНИЕ ДА ПОМОГНЕ, ВЪЗМОЖНОСТ ОТ ВСЯКАКВО ЕСТЕСТВО, ДА СЕ ОБАДИ ЗА ДА ПОМОГНЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА БЕЛСКАТА ЦЪРКВА.

От  1883 година до сега 2015 година, вече 132 години тя издържа на времето, но вече се нуждае от помощ!!!

Ако има родолюбиви Белчени нека да помогнат!!!

Църквата Камбанарията

 

 

 

 

 

 

 

 

 


НадписаСвщеник Никола

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аврам Янков Дебреля – 1883 г. вътрешната украса и иконите

Свещеник Никола Игнатиев – по негово време е изградена църквата.


Ц12 Ц13

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ц15 Ц14

 Ц6 Ц5

 

 

 

 

 

 

 

Преди години църквата бе разбита и ограбена, а сега е оставена и самата сграда на саморазрушаване. Камбаната бе открадната и предадена в гр. ДИМОВО за цветни метали на вторични суровини.


Ц7 Ц8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц9

 

 

 

 

 

Това е съдбата на камбанарията. Сега от нея няма и помен. До нея е било най-старото училище в Бела, построено 1882 година. Църквата е на път да последва съдбата на камбанарията.

Уч.

 

 

 

 

 

Това е съдбата на училището в село Бела, имаше още една сграда но тя бе разрушена преди години. Сега на негово място има нова сграда.

Говори се, че до сградата на училището /новата/ ще се строи параклис. Може и да се построи. 


 

Да направим така, че да съхраним Белската църква.

Ц3

 

 

 

 

 

На този кръст до цръквата „СЪБОР СВЕТИ АНТАНАС“ са изписани имената на Белчени, които са го издигнали 1840 година.


Ц1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тук са погребани Свещениците на село Бела:

Никола Игнатиев – 1887 г., Марко Стоянов Велков – 1957 г., Цветко Георгиев Игнатов – 1963 г.


 

ЩЕ ПОЗВОЛИМ ЛИ – ВСИЧКО ТОВА ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕНО И ЗАБРАВЕНО???


 

03.12.2015 год. IBSBela


 

Публикувано в История, Църквата в село Бела | С етикет , | Вашият коментар

Църквата


 

No 1 /18.07.2014г.

Входа на църквата от южната страна.

Надписа

Надписа е от дясната страна на вратата: Майстор Аврам Янков Дебрели 1883г.

 

Кой е той:

Сведение за него има в книгата „Български Възрожденски Майстори“ от Асен Василев издадена 1965г. – Майстори от село Сушица стр.260

 

Аврам 

18.07.2014 год. IBSBela

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

1942 год. 18 Септември – Две прогимназиални учителки отказват да заемат директорското място в училището на село Бела, Белоградчишко.


N 719/28.05.2021г.


Есента на 1942 година и.д. директор на Белското училище е Илия Матеев. Той е извикан за военно обучение и по късно изпратен в „Новите земи“ с 15 пехотен Ломски полк. В съобщение до Околийския училищен инспектор той съобщава, че прогимназиалните учителки Павлина В.Мишева и Тота Д-р К.Даковска отказват да приемат длъжността. За и.д. директор остава учителят родом от с.Бела, Борис Николов. 

Защо Павлина В.Мишева и Тота Д-р К.Даковска отказват не става ясно, но и двете са били директорки и отговарят на всички изисквания???


 


Два документа до Околийския училищен инспектор гр.Белоградчик за преместването на учениците Славчо Костов и Босилко Георгиев Илиев в Белското училище за учебната 1942/43 година.


 


ИНФОРМАЦИЯ !!!

Една снимка на бъдещия генерал Григор Кюркчиев на събора в град Видин със семейството си – 15.04.1908 година. Надпис: „Велик – ден на събора“

Генерал Кюркчиев е роден на 24.10.1965г. в гр.Прилеп. Бил е помощник-командир на 3 ти пех.Бдински полк. Във войната 1915-1918г. е командир на  2 ра бригада на 11 пехотна Македонска дивизия.

 

 


28.05.2021 год. IBSBela


 

Публикувано в История | Вашият коментар

1917 год. 17 Август – Списание ОТЕЧЕСТВО N34 – Генерал лейтенант Христо Рачев Попов – на Битолския фронт.


N 718/30.04.2021г.


За генерал- лейтенант Христо Рачев Попов, командир на 6 та Бдинска дивизия през войната и неговото пребиваване в с.Бела вече писах /N 714- 30.12.2020г./ На 17 Август 1917 година излиза списание „Отечество“ посветено на Битолския фронт и главнокомандуващият, заедно с Н.В. Преосвещенство митрополит Йосиф, началника на дивизията ……. излизат от наблюдателния пункт.

Тук дивизията и името на дивизионния началник е спестено. /по обясними причини/

Дивизията е 6 та Бдинска дивизия, а началника е генерал- лейтенант Христо Рачев Попов.

 

 


Последният е г-л Христо Попов.

Пред казиното на дивизията.

 


Наблюдават артилерийския огън по неприятелските позиции.

 


С главнокомандващия.

 


Като генерал-майор. Заедно с щаба на 6 та Бдинска дивизия.

 


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Една неизвестна снимка. Генерал Христо Попов във Враца – среща, бивши офицери 26.06.1937 година. Последния в дясно, седнал.

 


30.04.2021год. IBSBela


 

Публикувано в История | Вашият коментар

1940 год. Няколко докумнта за работата на воденицата на Васил Попов /Марковата воденица/ село Бела, Белоградчишко


N 717/29.03.2021 год.


След 1934 година село Калугер /Гранитово/ излиза от Белската община и минава  към Белоградчишката община. Печат  село Калугер от 1940 година.


 


Кметски наместник в с.Калугер – Белоградчишка град.община – Белоградчишка околия


Няколко производители на зърнени храни с разрешителни да смелят жито във Воденицата на Васил Попов в село Бела


 

Печат Село Сливовник: Кметски наместник с.Сливовник – Белоградчишка град. община – Белоградчишка околия
Воденицата на Васил Попов в село Бела. Проект за построяване на дарак. Проект на инж.Раймунд Кохeнов.

ИНФОРМАЦИЯ!!!


 

Васил Попов
Васил Попов, чете вестник, до него Стана – майка на съпругата му, Катерина – съпругата му преде, дъщеря му и внучката му 1917 година.

29.03.2021 год. IBSBela


 

Публикувано в История | С етикет | Вашият коментар

1918 год. 26 Януари – Една неизвестна снимка на поручик Сава Нонов, брат на Павлина Мишева учителка от гр.Белоградчик.


N 716/28.02.2021 год.


За учителката Павлина Мишева съм писал много пъти в моите постове, показвал съм и документи. Тя е била учителка в с.Бела, била е и директор на прогимназията в село Бела. Има голямо влияние за създаването на  женското дружество в селото. Тя по майчина линия е от рода на известният в нашия край лекар Теодоси К.Витанов. Майка и Донка е негова сестра. Донка е била учителка в с.Енина и се омъжва за Иванчо Нонов от същото село. Павлина Мишева е сестра на известната художничка Мара Нонова – Чорбаджийска. Павлина Мишева и Мара Чорбаджийска имат още шест братя и сестри. Майка им умира млада и Иванчо Нонов се жени втори път за Велика Картаджиева също учителка. 

Снимката показва брат им Сава Иванов Нонов, по това време поручик в 4 ти конен полк от конната дивизия. Снимката е изпратена за спомен на Д-р Витанов. Надпис:  „На скъпите ми роднини Д-р Витанови – фронта“.В справочника „Офицерският корпус на България 1878 – 1944г. за него пише: роден в гр.Трявна, женен с 1 дете.

 


Къщата на Павлина Мишева в гр.Белоградчик. Снимката е от „Белоградчишки ежедневен илюстрован лист“.

 

 

 

 


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Представям ви една много специална книжка от Белската библиотека.

„Ръководство за успешен бой с турците“ 

от И.К.Кишелский – Букурещ 1876 г.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Генерал-майор Иван Карлович Кишелский (1826 – 1880) е бил губернатор във Видин, след освобождението от турско робство, по произход е българин от Котел. Той е първият Българин генерал, независимо че е на служба в руската армия, той активно участва в създаването и организирането на „Българска армия“


28.02.2021 год. IBSBela


 

Публикувано в История | 2 коментара

1951 год. Сведение за приходите и разхадите на населението към църковните учреждения в Белоградчишка околия.


N 715/31.01.2021 год.


Делото е заведено за 3 години 1951/53 година.

Село Бела

Изготвил Енор. Свещ. Цветко Георгиев Игнатов.Село Гранитово /с.Калугер/

Изготвил Енор. Свещ. Борис Найденов.


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Дружество на запасните офицери гр. Плевен 

За спомен от настоятелството на зап. офицери от 1928 – 1930 година.


В дясно от генерал Нерезов, полковник Васил Шишков, командир на 15-ти пехотен Ломски полк до края на войната 1919 година.


31.01.2021 год. IBSBela

Публикувано в История | Вашият коментар

Генерал Христо Рачев Попов в село Бела, Белоградчишко


N 714/30.12.2020 г-


Генерал лейтенант Христо Рачев Попов е роден в с.Кара Арнаут, сега Голям Извор, Разградско на 25.06.1859 година. По време на Всеобщата война /ПСВ/ е командир на 6 та пехотна Бдинска дивизия, която е в състава на 1 ва Българска армия.


На снимката е в село Бела на сватбата на дъщеря си Божана с Д-р Никола Василев.

На снимката г-л Христо Попов – седнал в дясно. До него в ляво е Катерина, майка на Д-р Никола Василев. До нея Васил Николов Попов, бащата на Никола и крайно в ляво е съпругата на генерала Димитрина и майка на Божана. Зад тях е Божана и Никола Василев.

По това време Д-р Никола Василев е виден столичен лекар. Завършил е във Швейцария. През войната е лекар в 42 пехотен полк. Награден е с „Кръст за храброст“ 4 та степен. В края на войната, когато нашите полкове са в заложничество, той отива във Френската болница и лекува войниците до края на заложничеството. Бил е специалист „Гръдни болести“ усилено се занимава с лекуването на „Туберколозата“ и има собствени разработки по нейното лечение. Той е собственик на един от първите частни ренгени в София.


В ляво Божана – Божка, личният им автомобил, Д-р Никола Василев.


Царят и г-л Христо Попов, били са много близки. През войната 1917 година, Престолонаследника Борис III е на посещение в щаба на дивизията /села Сръбци, Битолско/, там празнува рожденият си ден с г-л Христо Попов.


Катерина и Васил Попови в двора на къщата си в село Бела.

Снимките са ми предоставени от Симо – техен правнук – БЛАГОДАРНОСТИ!!!


ИНФОРМАЦИ!!!

Една книжка : Юношески другар – училищни песни – гр.Лом, Борис Гайдаров. Надпис: гр.Драма 11.05.1944 г. – „Бело море“ – марш


Снимка: Полковник Васил Шишков, командир на 15 ти пехотен Ломски полк, 16.07.1917 г. село Гявато, Битоля „След обеда“

„Самият обед“

Полковник В.К.Шишков с чаша вино в ръка.


Много интересна снимка:

17 Април 1905 година.

Гимнастическо дружество „Козлодуйски юнак“

На главатаря –  поручик Киров

Касиера – Г.Д.ПИПЕРКОВ

гр.ОРЯХОВО


30.12.2020 год. IBSBela


Публикувано в Забележителности, История | С етикет , | Вашият коментар

1917 год. Батареята на Милан Симеонов Сърбински сваля неприятелски аероплан.

N 713 / 26.11.2020 г.


През войната Народният учител в с.Острокапци Милан Симеонов Сърбински е мобилизиран и участва във войната , като командир на самостоятелна батарея от 22 артилерийски полк.

На 18 Юни 1917 година са на позиция на „Кале баир“ и неговата батарея сваля неприятелски , английски аероплан – самолет. Пилота е пленен. Надписа е лаконичен “ …от чиновете на 2 ра запасна батарея от 22 артилерийски полк, който по това време е бил в състава на 11 та пехотна Македонска дивизия.

 

Цялата батарея.

Заповед за награда.

По късно поручик Милан Симеонов Сърбински е произведен в Капитан.

ИНФОРМАЦИЯ!!!

Училището в село Бела награждава изявени ученици с книги. – 1952 г.

„Младите Мичуринци Цветари“

Народно Основно Училище „Кирил и Методий“ с. Бела, Белоградчишко

26.11.2020 год. IBSBela

Публикувано в История | 1 коментар

1954 год. Умира Милан Симеонов Сърбински – народен учител в с.Острокапци, Белоградчишко.


N 712 / 25.10.2020 г.


От създаването си след Освобождението Белската община (Село Бела, село Калугер-сега Гранитово и село Острокапци) е полагала много усилия за подобряване на образованието на населението. Така през 1905 год. се открива нова училищна сграда в с.Острокапци. Един от учителите положил неимоверни усилия в тази насока е народният учител Милан Симеонов Сърбински. Роден в покрайнините на Белград (както той сам пише) на 15.12.1878година. „Малък майка ми ме довела в България – в родината си и починала. Останъл малък без родители, понеже баща ми, онеправдан, свършил Берковската килийка преди да стане четник – наложил си наказание: да гледа родината си и да копнее по нея от чужбина….“

С големи мъки и лишения Милан Сърбински завършва шести клас във Видин през 1900/1901 година. В 1906 год. завършва Артилерийската школа и е произведен в подпоручик.

От 14 Октомври 1908 год. е назначен за учител в с.Острокапци. През следващите години учителства и в други съседни села, участва във войните за обединение на България, произведен в чин – Капитан. Работи неуморно до пенсионирането си на 14.09.1937 година.

Така завършва „Къси животописни бележки“ за себе си:

„С гордост съм отстоявал интересите на милата си Родина. За случаят съм произведен в чин капитан и съм награден с офицерски орден.“


 

 

 

 

 

 


На снимката със съпругата си Елена Миланова С.Сърбинска по баща Панталей Трифонова родена на 21.05.1893 година в гр.Оряхово. Съпругата му също е учителка в с.Острокапци. Завършила Видинската гимназия през 1912 год. Починала млада на 10.04.1927 година, както пише в спомените си Милан: 

„На 10 Април 1927 година сутринта преди слънчевите лъчи да успеят да целунат разтворените чашки на миризливите цветя и да поднесат техния благоуханен дъх, – тя склопи очи с думите: „стъкленото училище“.


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Милан Симеонов Сърбински през войната.

Спомените „Къси животописни бележки“ са от ДА-Видин, а за останалите снимки , големи благодарности на г-жа Ваня Йорданова Аврамова от с.Острокапци, която е запазила тези снимки от личния архив на Милан Сърбински.


 

 

 

 

 

 

 

Само този паметник е останал от семейството на родолюбеца и радетеля за образование на селското население Милан Сърбински. Снимка 2020 година.


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Оркестър при читалище “Развитие” гр.Белоградчик – 1909г.

 

 

 

 

 

1 ва редеца: солист 1.Стефан Цветков Цеков – 1 ва цигулка

                                         2.Тодор Живков        – 1 ва цигулка

2 ра редица: седнали 3.Вълчо Петров Главчев – чело

/от ляво на дясно/         4.Стоил Маринов – кларинет Б

                                             5.Харалампи Пеперов – флигорна -диригент на оркестъра.

                                             6.Владимир Димков Докурчев – флейта

                                            7.Александър Бошнаков – цигулка

                                            8.Васил Ненчев – цигулка

3 та редица-прави:     9.Георги П.Неделков – цигулка

                                               10.Иван Николов Христов (Вато)- цигулка

                                               11.Трифон Савчев Николов-цигулка

                                               12.Никола Виденов Ценов – цигулка

                                               13.Ангел Милев Донев – цигулка

                                              14.Андрей Петрушев – контрабас

Забележка: Срещу N 4 . Стоил Маринов – името е зачекнато с молив и пише : Ив.Николов от Ново село, живее при Ценка Неинска. ???

Ако някой знае нещо за тези хора, нека остави коментар!!!


25.10.2020 год. IBSBela


 

Публикувано в История, Училището в село Бела | С етикет , | 1 коментар

18 Август 1917 год. Редник Йордан Иванов Хъртарски от с.Бела, Белоградчишка околия, загива при гр.Прилеп


N 711 / 15.10.2020 г.


На 18 Август 1917 година във втора запасна болница на шеста дивизия умира от раните си редник Йордан Иванов Хъртарски от село Бела, роден 1888година. Благодаря ! на неговият внук Милчо Хъртарски за оказаното съдействие със снимки и спомени за смъртта на редник Йордан Хъртарски. В свидетелството за Народна признателност, той е записан, като Юрдан / да се има в пред вид, че става въпрос за един и същи човек/ Йордан – Юрдан Иванов Хъртарски. По устни спомени – редник Хъртарски загива заедно с командира на 7/15 рота от 15 пехотен Ломски полк поручик Никифор Ненов Данов.

На 7 Август 1917 година поручик Никифор Ненов Данов  е ранен и е в землянката на легло. При него е редник Йордан Хъртарски /като негов ординарец/ и му помага да се храни. При пряко попадение на снаряд от противниковата артилерия, поручик Данов е убит на място от шрапнел, който го улучва в главата, а редник Хъртарски е откаран в болницата. По късно на 18 Август 1917 година – умира в болницата. Погребан е в гр.Прилеп. Поручик Данов, произведен в капитан е погребан в църквата на гр.Прилеп. 

Документи

 

 

 

 

 

Свидетелство за Народна Признателност

„Редник Юрдан Иванов Хъртарски от село Бела – Белоградчишко, загинал геройски за Родината на 18 Август 1917 г. при гр.Прилеп.“


Акт за смърт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На редник Йордан Иванов Хъртарски

На хиляда деветстотин и седемнадесета година осемнадесети Август на часа 7 след пладне в гр.Прилеп преди пладне от нас ……на 2/6 зап.болница офицерски кандидат Васил Киасанов на 26 години, длъжностно лице по гражданското състояние, се явиха санитарния фелдфебел Ив.М.Софийски на 45 год. И Иван Филипов на 42 год. От 2/6 запасна болница и ни заявиха, че редник Йордан Иванов Хъртарски от 15 п.Ломски полк, 7 ма рота на около 30 години от с.Бела, Белоградчишка околия, син на Иван Хъртарски и съпруг на ……..е умрял на осемнадесети Август хиляда деветстотин и седемнадесета година в следствие на което и като се удостоверихме в действителността на смъртта съставихме настоящия акт, който се подписа от нас и от свидетелите – след като се прочете.

Подп. Свидетели : санитарен фелфебел Ивон Софиянски

                Санитарен фелдфебел Иван Филипов

Съставихме този акт. /подп/ Домакин офицерски кандидат Васил Киасанов


Някъде на южния фронт

 

 

 

 

 

Редник Юрдан Иванов Хъртарски – точното място не е известно.


Капитан Никифор Ненов Данов

 

 

 

 

 

 

 

„Капитан Никифор Д. Ненов, командир на рота от 15 п.п.

поч. на 7.08.1917 год. при Червената Стена.“


Снаряд 38 с.н. – Неизбухнал снаряд от Корабно оръдие – истрелян по позициите на Червената стена от Беломорският флот на противника.

 

 

 

 

 

 

 


Една новооткрита снимка на двамата загинали от с.Бела – капитан Никифор Данов и редник Йордан Хъртарски от 11 Юни 1916 година.  На посещение на 4 ти взвод от 7 -ма рота на 15 пех.Ломски полк. Мястото е планината Беласица , Демир-капия.

 

 

 

 

 

На първият ред от дясно на ляво – поручик Ненов, последният на 3 ти ред под N 36, от първи взвод редник Йордан Иванов.


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Оркестър при читалище „РАЗВИТИЕ“ гр.Белоградчик – 1909 година.

 

 

 

 

 

Първа редица – седнали: 1. Солист – Стефан Цветков Цеков – цигулка

Втора редица: 3. Вълчо Петров Главчев – чело

                            5. Диригент на оркестъра: Харалампи Пеперов /Пипиров/ – флигорна

                            6. Владимир Димчев Докурчев – флейтист

Трета редица: прави – 10. или 2 ри от л/д – Иван Николов Христов /Вато/ цигулка

                                            11. до Вато – Трифон Савчев Николов – цигулка

                                             15. последен – Андрей Петрушев – конт,абас


Търся сведение за Харалампи Пеперов. Фамилията Пиперов, Пиперков ??? и има ли общо с братята Пиперкови от Белоградчик. Тяхната фамилия води началото си от гр.Оряхово.

Търся и сведение за г-жа Цена или Ценка Неинска ???


15.10.2020 год. IBSBela


 

 

 

 

 

 


 

 

 

Публикувано в Загинали във войните., История | С етикет , | Вашият коментар

1942 год. Белските войници – Георги Тодоров Панов р. с.Бела, Белоградчишко


N 710 / 17.09.2020 г.


Тези снимки представят част от военната служба на Георги Тодоров Панов от с.Бела – п.2.08.1968 година –  изпратени до съпругата му Елена Борисова Панова р. с.Салаш 21.11.1921 – п.с.Бела 01.03.1995г.

За съжаление снимките не са датирани точно.

 

 

 

 

 

В дясно е Георги – „За спомен с моите другари.

 

 

 

 

 

„На тая снимка се снимахме с всички мои незабравими другари за вечен спомен. Които ни пръснаха на разни страни по Българските земи и кой знае дали ще се видим вече. Тази картичка пазете и като се върна ще ви кажа с кои съм  заедно и с кои сме разделени и разпратени  по всички кътове“


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приятел: Борис от с.Медковец, Георги с мустачките.

“ В Македония – Битоля“ 

Фото Ателие „СВОБОДА“ – Цветан Стоянов


 

 

 

 

 

 

 

В село Бела – отпуск.


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Изгубените библиотеки ???

„Самотна лодка се белее“ – роман от Валентин Катаев – превод Мария Грубешлиева.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОЗАН ВЕЛКОВ

 ЗЪБОЛЕКАР

гр.Белоградчик

??????????????????????????


17.09.2020 год. IBSBela 

Публикувано в Загинали във войните., История | С етикет | 1 коментар