2015 год. Декември – Църквата на село Бела, Белоградчишко – Спешно се нуждае от ремонт!!!

 


No 495 / 03.12.2015 г.


 

ОБРЪЩАМ СЕ КЪМ ВСИЧКИ „БЕЛЧЕНИ“ КЪДЕТО И ДА СЕ НАМИРАТ.

ЦЪРКВАТА ПОСТРОЕНА ОТ НАШИТЕ ПРАДЕДИ СЕ РУШИ И Е В КРИТИЧНО СЪСТОЯНИЕ, СПЕШНО СЕ НУЖДАЕ ОТ РЕМОНТ НА ПОКРИВА ЗА ДА НЕ СЕ РАЗРУШИ ОКОНЧАТЕЛНО И БЕЗВЪЗВРАТНО.

КОЙТО ИМА НЯКАКВА ИДЕЯ, ЖЕЛАНИЕ ДА ПОМОГНЕ, ВЪЗМОЖНОСТ ОТ ВСЯКАКВО ЕСТЕСТВО, ДА СЕ ОБАДИ ЗА ДА ПОМОГНЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА БЕЛСКАТА ЦЪРКВА.

От  1883 година до сега 2015 година, вече 132 години тя издържа на времето, но вече се нуждае от помощ!!!

Ако има родолюбиви Белчени нека да помогнат!!!

Църквата Камбанарията

 

 

 

 

 

 

 

 

 


НадписаСвщеник Никола

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аврам Янков Дебреля – 1883 г. вътрешната украса и иконите

Свещеник Никола Игнатиев – по негово време е изградена църквата.


Ц12 Ц13

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ц15 Ц14

 Ц6 Ц5

 

 

 

 

 

 

 

Преди години църквата бе разбита и ограбена, а сега е оставена и самата сграда на саморазрушаване. Камбаната бе открадната и предадена в гр. ДИМОВО за цветни метали на вторични суровини.


Ц7 Ц8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц9

 

 

 

 

 

Това е съдбата на камбанарията. Сега от нея няма и помен. До нея е било най-старото училище в Бела, построено 1882 година. Църквата е на път да последва съдбата на камбанарията.

Уч.

 

 

 

 

 

Това е съдбата на училището в село Бела, имаше още една сграда но тя бе разрушена преди години. Сега на негово място има нова сграда.

Говори се, че до сградата на училището /новата/ ще се строи параклис. Може и да се построи. 


 

Да направим така, че да съхраним Белската църква.

Ц3

 

 

 

 

 

На този кръст до цръквата „СЪБОР СВЕТИ АНТАНАС“ са изписани имената на Белчени, които са го издигнали 1840 година.


Ц1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тук са погребани Свещениците на село Бела:

Никола Игнатиев – 1887 г., Марко Стоянов Велков – 1957 г., Цветко Георгиев Игнатов – 1963 г.


 

ЩЕ ПОЗВОЛИМ ЛИ – ВСИЧКО ТОВА ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕНО И ЗАБРАВЕНО???


 

03.12.2015 год. IBSBela


 

Posted in История, Църквата в село Бела | Tagged , | Вашият коментар

1883 година. Надписа на църквата в село Бела

Църквата


 

No 1 /18.07.2014г.

Входа на църквата от южната страна.

Надписа

Надписа е от дясната страна на вратата: Майстор Аврам Янков Дебрели 1883г.

 

Кой е той:

Сведение за него има в книгата „Български Възрожденски Майстори“ от Асен Василев издадена 1965г. – Майстори от село Сушица стр.260

 

Аврам 

18.07.2014 год. IBSBela

Бележка | Posted on by | Tagged , | Вашият коментар

1943/44 год. Годишен отчет на Белското Основно Народно Училище – 31 Юни 1944 година.


N 673 /13.02.2018 г.


ГОДИШЕН ОТЧЕТ – 1944г.

Училището се отвори на 10 Септември 1943 г. от която дата започна  записването на  учениците. Записването трая до 14 Септември 1943 г.  На 15 Септември се отслужи водосвет, а от 16 Септември почнаха редовните занятия. На 28 Май 1944 г. се произведоха годишните беседи , а на 4 Юни се даде годишно утро. През учебната година училището не е затваряно. Околийския училищен инспектор е посетил училището на 17 Май 1944 г. От медицинския лекар е посетено на 21 Септември 1943 г., а от фелдшера на 23.12.1943 година.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

През миналата учебна година персоналът се състоеше от 6 души. От началото на учебната година напусна учителката Павлина В.Мишева и вместо нея бе назначен  Деко Стоянов Митов и Магда Б.Найденова. През течение на учебната година Илия Матеев Каменов е преместен в новите земи.

  1. Борис Н.Живков – с.Бела, 2. Деко Ст.Митов – с.Киряево, 3. Здравка Ив.Димитрова – гр.Белоградчик, 4. Магда Б.Найденова – ????, 5. Тота Д-р Даковска – гр.Габрово, 6. Цветана Ил.Матеева – гр.Белоградчик

 

 

 

 

 

 


Останалите раздели не са попълнени, не е подписан отчета и завършва с надпис на  гърба на документа от учителя Борис Николов Живков.


 

 

 

 

 

 

 

“ Годишния успех на учениците е изчислен съгласно измененията и допълненията на правилника за народните основни училища : държ. в. бр. 51 от 6 Март 1944 г. и указания  N 12 от 10.02.1944 г. „

Класен наставник, Учител на отдел. : /П/ Борис Николов


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Снимка с надпис

Родителите на Свещеник Лазар Иванов Попов от с.Калугер /Гранитово/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мама е родена 15 .8.1873 г. – п. 12.11.1957г.

Тата е роден 25.03.1874 г. – п.28.06.1956 г.

Родили, отгледали, задомили и изучили седем /7/ деца – четири дъщери и трима синове: 

  1. Елена  родена – 25.03.1896 г.
  2. Кръсто роден – 5.01.1898 г.
  3. Първа родена – 23.01.1900 г.
  4. Петър роден – 12.04.1902 г. – п.22.06.1983 г.
  5. Йонка родена – 8.06.1904 г. – п.01.05.1982 г.
  6. Лазар роден – 8.01.1907 г.
  7. Петкана родена – 9.07.1910 г. – п.1.11.1980 г.

Ние с Мита се женихме на 26.04.1931 г.  

Мита почина на 15.02.1980 г. в 9.00 часа преди обед.


13.02.2018 год. IBSBela


 

Бележка | Posted on by | Tagged , | Вашият коментар

1941 год. Годишен отчет на Белското Основно Народно Училище – 15 Юни 1941 година.


N 672 / 7.02.2018 г.


Хроника

„…Училището се отвори на 10.01940 г. от която дата започна и записването на учениците. Записването трая до 14.09.1940 г. На 15 Септември се отслужи водосвет и от 16- ти започнаха редовните занятия. На 7 Юни 1941 г. се произведоха изпитните беседи и се даде годишно утро. През течение на учебната година училището не е затваряно. Училището е посетено от  Княз Александровския средищен директор на 2 Юни 1941 година. Ревизирано е от областния училищен инспектор на 11.05.1941 г.“

 

 

 

 

 

 

 


През миналата учебна година персоналът се състоеше от 7 души , през настоящата също от 7 души. От началото на учебната година напусна учителят Йордан Митов и вместо него бе назначен Александър Иванов Костов.

 

 

 

 

 

 

 

Учители: 1. Илия Матеев- с.Костичовци, 2. Борис Николов – с.Бела, 3. Иванка Н.Стоянова – гр.Белоградчик, 4. Цветана Матеева – гр.Белоградчик, 5. Тота Д-р Даковска – гр.Габрово, 6. Павлина П.Мишева – гр.Стара Загора, 7. Александър Ив.Костов – с.Рабиша. През тази година са повишени двама учители.


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Трапезария е открита по инициатива на учителския съвет.


 

 

 

 

 

 

 

Ученическата кооперация е отделила от прихода и е доставила ученически принадлежности на Българчетата в Новите земи – книги и учебници. Проведен е излет до с.Рабиша – Магурата.


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Главен учител/Директор: /П/ Павлина Мишева

Печат: Основно Народна училище  с.Бела


ИНФОРМАЦИЯ!!!

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Вълчо Велков /Свраков/ ул. Дондуков N19 срещу пощата, позволително N3780 от 20.03.1926 година. – Видин 25.12.1943г.


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Петранка Йорданова Андонова, редовна учителка в Епархийското Девическо Професионално Училище „Митрополит Неофит Видински“


7.02.2018 год. IBSBela


 


 

Бележка | Posted on by | Tagged , | Вашият коментар

1946 год. Годишен отчет на Белското Основно Народно Училище – 16 Юни 1946 година.


N 671 / 01.02.2018 г.


Белско Основно Народно Училище „Св.Св.Кирил и Методий“

N 25 – 16.06.1946 г. с.Бела, Белоградчишка околия

До Средищния Директор с.Княз Александрово

ГОДИШЕН ОТЧЕТ  1945/46г.

Училището се отвори на 10.09.1945 г. Записването на учениците трая до 15.09.1945 г.  На …. се отслужи водосвет и от 17.09.1945 г. започнаха редовните занятия. На 8.06.1946 г. се произведоха изпитните беседи, а на 16.06.1946 г. се даде годишно утро. Училището е затваряно от 4 до 11 Март 1946 г. поради поява на грип между учениците. Училището е посетено от Средищния директор на 24.12.1945 г. Околийския училищен ревизор е посетил училището на 3.04.1946 г. , а е посетено от лекар на на 26 Февруари и на 8 Юни 1946 г.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Училищен персонал –  5 души, училището напуснаха Илия Матеев и Райна Иванова и вместо тях бяха назначени Анто Симеонов Живков и Иван Луканов. През течение на учебната година напусна Иван Луканов Атанасов и на негово място бе назначен  Иван Христов Иванов.

  1. Ангелина поп Маркова – с.Макреш, 2.Анто Симеонов Живков – с.Орешец, 3.Иван Христов Иванов – с.Дражинци, 4.Тота Д-р Даковска – гр.Габрово, 5.Цветана Илиева Матеева – гр.Белоградчик

През учебната година са повишени в по-горна степен учителите -Ангелина поп Маркова и Тота д-р Даковска.


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

„Училищната библиотека се създава след 9 Септември , но е недостатъчна ??? „

Въпроси : Къде е библиотеката от преди 9 Септември ??? и какво се е случило с нея ???

Става въпрос за 9 Септември 1944 година!!!


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Младежки Червен кръст при училището има: ръководството се състои от един  учител и 105 членове ученици, Дружеството е основано 1930 година.

Женско Благотворително Дружество има: Направени са 20 седенки и един национален бал – 80 жени и три учителки.

Директор: /П/  Ангелина поп Маркова


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Домашен предавателен Акт – 5.04.1909 година

Косто Лилов Йоцковски, жител на село Бела – Предадох във владение на Герго Илиев от с.Бела, една нива намираща се в местността „Павита“ района на с.Бела от 4,5 дк.  Съседи: Йосив Стоянов, Иван Панов, купувача Герго Илиев, Цветко Ненов….

Свидетели: Томо Богданов, Илия Ницалов и Васил Иванов.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Заменя се с нива в местността „Акчара“ /река Арчар/ – „Пиперкови млаки“ от 2,7 дк. до съседи: Стоян Джонов, река Арчар, шосе и „Лиловски ниви“ ……..

??? Да си спомним за отдавна забравени хора и фамилии от село Бела, а така също и за райони и местности отдавна приписвани на новосъздадени населени места – с. Александрово, с.Княз Александрово, Димово, гара Александрово  за „Бързици“ – „Средковци“ , Тодор Влайково и т.н……???


01.02.2018 год. IBSBela


 

Бележка | Posted on by | Tagged , | Вашият коментар

1937 год. 26 Май – Създаване на фонд за подпомагане на бедни ученици в Белското училище.


N 670 / 27.01.2018 г.


Министерство на Народното Просвещение

Отдел за училищно образование и възпитание

N 3221 / 11 Май 1937 г. гр.София – ОКРЪЖНО 

Главен секретар: Д-р Ф.Манолов

Началник на отдел: Тома п.Върбанов

СВЕДЕНИЕ за фонда в Белското училище  – Вх.N144/26.05.1937 г.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

За бедни ученици, Сума 100 лева, внесени в Б.З.К.П. клон гр.Белоградчик, целите на фонда са за подпомагане на бедни ученици, фонда е новооснован, фонда няма устав, сумите са внесени след 01.01.1937 г.


 

 

 

При училището съществува детска кооперация, която подпомага достатъчно бедните ученици.


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Белската библиотека.

„ИСТОРИЯ на 3 – й пех. Бдински полк от формирането му до днес“

10 Октомври 1884 г. За командир на полка е бил назначен п/п  Маслов боеви туркестански офицер, взел участие в Освободителната война.

 

 

 

 


Марша на Бдинци – Никола Т.Попов

 

 

 

 

 

 

 

 


27.01.2018 год. IBSBels


 

Бележка | Posted on by | Tagged , | Вашият коментар

1997 год. Книгата „Въстанието лето 1850“ – легендата за село Бела и името на гр.Белаградчик


N 669 / 26.01.2018 г.


Георги Попов роден в гр.Златица 1904 г. , агроном в гр.Белоградчик ……поч.1968 година.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

На страница 195 …..

 

 

 

 

 

 

 

„………..Повечето от жителите на града бяха далечните потомци на Белоградчишчаните, преселени насила от селата Бяла и Градище за възобновяване на старата латинска крепост. Белчани и Градишчани, които сега с нарастването на града бяха размесени с различни преселници от по-близки и далечни села на каазата. Търговци, закупчици, еснафи и занаятчии. Размесили се бяха и всички бяха станали Белоградчишчани, та дори и турците и агаларите, които бяха надошли от далечните анадолски земи. Не можеше вече да се разбере чии бяха потомците на Белчаните и кои люде и семейства бяха внуци и правнуци на преселените Градишчани. Когато в далечното минало е процъфтявал древният Зелениград, разположен по южния склон на хребета, около старото латинско кале, Белоградчик не е съществувал, а когато Белоградчик е израснал около новата крепост с преселници турци и българи, от Зелениград не е имало и помен……. „


??? От къде е взел Георги Попов тези  сведения ???

Интересно би било да се отговори на този въпрос, когато през 1978/9 година Людмил Иванов Атанасов /Балакчиев/ 8.03.1931 – 26.06.1998/пише „Кратка история на село Бела“ той споменава следното за тази легенда.


 

 

 

„….След като смръкна от наргилето си турският първенец Али Чауш довърши разказа на ходжата – продължава Канец – дядо ме казваше, че Белските и Градишките гяури избягали в пранината и се заселили около чудните скали. От тези ценни исторически данни на Каниц  става ясно, че след турските погроми Белчени и Градишчени , а това е вероятно населението което е обитавало местността „Градиштето“ до железопътния мост на река Арчар при Димово, са дали началото на сегашния град Белоградчик. Това се потвърждава и от последната книга за Белоградчик от Владим Попов…..“

??????????????


ИНФОРМАЦИЯ!!!

ПЪЛНОМОЩНО от 3 Септември 1914 г.

Илия Пешев Врачкин упълномощава синът си Герго Илиев да го представлява…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петър Статев  – гр.Белоградчик

адвокат – подпис.


 

 

 

 

 

 

 

Свидетели за самоличността и законната правоспособност: подписали – Никола В.Цанов и Матей Игнатов от гр.Белоградчик.

Опълномощителя : Илия Пешев, го подписва Васил Иванов Ковачев от с.Калугер.

И.Д. мирови съдия : М.Топалски

Секретар: В.  …..

8 Септемврий 1914 г.


26.01.2018 год. IBSBela


 

Бележка | Posted on by | Tagged | Вашият коментар

1949/50 год. ПРИЕМАТЕЛЕН СПИСЪК на учениците от 3 и 4 то отделение на Белското Народно Основно училище „Кирил и Методи“


N 668 / 09.01.2018 г.


На 19 Юни 1949 год. са изготвени приемателни списъци за учебната 1949/50 година.

ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Любен Георгиев Василев – 3.02.1941 г., 2.Илия Димитров Илиев – 2.02.1940 г., 3.Вергиния Петрова Якимова – 5.07.1940 г., 4.Василка Савова Василева – 13.07.1939 г., 5.Бориска Николова Антова – 27.12.1940 г.


ЧЕТВЪРТО ОТДЕЛЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ката Иванова Каменова – 13.01.1940 г., 2.Райна Влайкова Стоянова – 8.03.1939 г., 3.Гено Тодоров Коцов – 12.01.1936 г. 4.Велко Василев Спасов – 7.06.1939 г., 5.Иван Милков Младенов – 6.06.1939 г., 6.Борис Петров Василев – 26.01.1939 г., 7.Йордан Георгиев Василев – 15.09.1939 г.


ИНФОРМАЦИЯ!!!

До Белоградчишкия лесничей, разрешение за „СЕЧ“.

В землището на село Бела: местността „Ливадата – Макрешки връх“ 7 декара гора до съседи: Дол, Макрешка межда, Петър Георгиев, собствена нива и наследници на Петър Стоянов….. 50 годишна гора….

гр.Белоградчик – 28.09.1926 год.

Герго Илиев

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ХАРАЛАМБИ ЛАДОЗОВ

АДВОКАТ

гр.БЕЛОГРАДЧИК

Телефон N 15


09.01.2018 г0д. IBSBela


 

Бележка | Posted on by | Tagged , | Вашият коментар

1949/50 год. ПРИЕМАТЕЛЕН СПИСЪК на учениците от 1 и 2 ро отделение на Белското Народно Основно училище „Кирил и Методи“


N 667 / 08.01.2018 г.


На 19 Юни 1949 година е са изготвени списъци на учениците за учебната 1949/50 година.

Първо Отделение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Любен Митов Вълчев-19.02.1940г., 2.Петър Петко Цолов-15.07.1942г., 3.Цветанка Ст.Пекова-2.09.1942г., 4.Неди Пунчов Русинов-7.11.1942 г., 5.Ценко Първанов Василев-???, 6.Тодорка Иванова Ангелова-1.10.1942 г., 7.Лили Таскова Луканова-???, 8.Филипина Лозанова Цекова-18.04.1942 г., 9.Станчо Вълчев Митов-???.


Второ отделение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Панто Иванов Пантев-3.03.1941г., 2.Илия Петров Илиев-17.08.1941г., 3.Георги Ценков Ценков-6.01.1942г., 4.Петра Иванова Пешева-10.07.1941г., 5.Асен Митков Качев-15.05.1939г., 6.Георги Иванов Пешев-17.07.1941г., 7.Петър Тодоров Коцов-9.07.1939г., 8.Мита Йорданова Лозанова-20.06.1940г., 9.Анка Йорданова Лозанова-28.06.1941г., 10.Георги Петров Богданов-17.11.1941г., 11.Леда Георгиева Василкова-???, 12.Анка Борисова Петрова-???, 13.Гина Борисова Петкова-???, 14.Пенка Александрова Иванова-???, 15.Будинка Николова Микова-23.03.1941г., 16.Кирил Александров Иванов-27.10.1941г., 17.Йордан Киров Пеков-18.01.1941г., 18.Ангелина Микова Алексова-???, 19.Христо Стоянов Тодоров-5.05.1941г., 20.Надка Петрова Иванова-1.10.1939г.


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Домашен Предавателен Акт – 2 Май 1900 год.

“ Герго Илиев от с.Бела придобива имот от Александра Василакева от гр.Белоградчик, имота се намира в местността „Между барите“ в Долната махала на село Бела…“

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воденична вада – притежавана от Николчо Лазаров гр.Белоградчик.

Свидетели: Васил Иванов Карапанджев гр.Белоградчик, Петър Пунчов гр.Белоградчик, Георги Йорданов гр.Белоградчик, Александра Василакева подписана от В.Ив.Карапанджев.

Печат: В.Ив.Карапанджев – гр.Белоградчик – Прошенописец


8.01.2018 год. IBSBela


 

Posted in История, Училището в село Бела | Tagged , | Вашият коментар