1941 год. Годишен отчет на Белското Основно Народно Училище – 15 Юни 1941 година.


N 672 / 7.02.2018 г.


Хроника

„…Училището се отвори на 10.01940 г. от която дата започна и записването на учениците. Записването трая до 14.09.1940 г. На 15 Септември се отслужи водосвет и от 16- ти започнаха редовните занятия. На 7 Юни 1941 г. се произведоха изпитните беседи и се даде годишно утро. През течение на учебната година училището не е затваряно. Училището е посетено от  Княз Александровския средищен директор на 2 Юни 1941 година. Ревизирано е от областния училищен инспектор на 11.05.1941 г.“

 

 

 

 

 

 

 


През миналата учебна година персоналът се състоеше от 7 души , през настоящата също от 7 души. От началото на учебната година напусна учителят Йордан Митов и вместо него бе назначен Александър Иванов Костов.

 

 

 

 

 

 

 

Учители: 1. Илия Матеев- с.Костичовци, 2. Борис Николов – с.Бела, 3. Иванка Н.Стоянова – гр.Белоградчик, 4. Цветана Матеева – гр.Белоградчик, 5. Тота Д-р Даковска – гр.Габрово, 6. Павлина П.Мишева – гр.Стара Загора, 7. Александър Ив.Костов – с.Рабиша. През тази година са повишени двама учители.


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Трапезария е открита по инициатива на учителския съвет.


 

 

 

 

 

 

 

Ученическата кооперация е отделила от прихода и е доставила ученически принадлежности на Българчетата в Новите земи – книги и учебници. Проведен е излет до с.Рабиша – Магурата.


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Главен учител/Директор: /П/ Павлина Мишева

Печат: Основно Народна училище  с.Бела


ИНФОРМАЦИЯ!!!

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Вълчо Велков /Свраков/ ул. Дондуков N19 срещу пощата, позволително N3780 от 20.03.1926 година. – Видин 25.12.1943г.


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Петранка Йорданова Андонова, редовна учителка в Епархийското Девическо Професионално Училище „Митрополит Неофит Видински“


7.02.2018 год. IBSBela


 


 

Бележка | Posted on by | Tagged , | Вашият коментар

1946 год. Годишен отчет на Белското Основно Народно Училище – 16 Юни 1946 година.


N 671 / 01.02.2018 г.


Белско Основно Народно Училище „Св.Св.Кирил и Методий“

N 25 – 16.06.1946 г. с.Бела, Белоградчишка околия

До Средищния Директор с.Княз Александрово

ГОДИШЕН ОТЧЕТ  1945/46г.

Училището се отвори на 10.09.1945 г. Записването на учениците трая до 15.09.1945 г.  На …. се отслужи водосвет и от 17.09.1945 г. започнаха редовните занятия. На 8.06.1946 г. се произведоха изпитните беседи, а на 16.06.1946 г. се даде годишно утро. Училището е затваряно от 4 до 11 Март 1946 г. поради поява на грип между учениците. Училището е посетено от Средищния директор на 24.12.1945 г. Околийския училищен ревизор е посетил училището на 3.04.1946 г. , а е посетено от лекар на на 26 Февруари и на 8 Юни 1946 г.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Училищен персонал –  5 души, училището напуснаха Илия Матеев и Райна Иванова и вместо тях бяха назначени Анто Симеонов Живков и Иван Луканов. През течение на учебната година напусна Иван Луканов Атанасов и на негово място бе назначен  Иван Христов Иванов.

  1. Ангелина поп Маркова – с.Макреш, 2.Анто Симеонов Живков – с.Орешец, 3.Иван Христов Иванов – с.Дражинци, 4.Тота Д-р Даковска – гр.Габрово, 5.Цветана Илиева Матеева – гр.Белоградчик

През учебната година са повишени в по-горна степен учителите -Ангелина поп Маркова и Тота д-р Даковска.


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

„Училищната библиотека се създава след 9 Септември , но е недостатъчна ??? „

Въпроси : Къде е библиотеката от преди 9 Септември ??? и какво се е случило с нея ???

Става въпрос за 9 Септември 1944 година!!!


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Младежки Червен кръст при училището има: ръководството се състои от един  учител и 105 членове ученици, Дружеството е основано 1930 година.

Женско Благотворително Дружество има: Направени са 20 седенки и един национален бал – 80 жени и три учителки.

Директор: /П/  Ангелина поп Маркова


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Домашен предавателен Акт – 5.04.1909 година

Косто Лилов Йоцковски, жител на село Бела – Предадох във владение на Герго Илиев от с.Бела, една нива намираща се в местността „Павита“ района на с.Бела от 4,5 дк.  Съседи: Йосив Стоянов, Иван Панов, купувача Герго Илиев, Цветко Ненов….

Свидетели: Томо Богданов, Илия Ницалов и Васил Иванов.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Заменя се с нива в местността „Акчара“ /река Арчар/ – „Пиперкови млаки“ от 2,7 дк. до съседи: Стоян Джонов, река Арчар, шосе и „Лиловски ниви“ ……..

??? Да си спомним за отдавна забравени хора и фамилии от село Бела, а така също и за райони и местности отдавна приписвани на новосъздадени населени места – с. Александрово, с.Княз Александрово, Димово, гара Александрово  за „Бързици“ – „Средковци“ , Тодор Влайково и т.н……???


01.02.2018 год. IBSBela


 

Бележка | Posted on by | Tagged , | Вашият коментар

1937 год. 26 Май – Създаване на фонд за подпомагане на бедни ученици в Белското училище.


N 670 / 27.01.2018 г.


Министерство на Народното Просвещение

Отдел за училищно образование и възпитание

N 3221 / 11 Май 1937 г. гр.София – ОКРЪЖНО 

Главен секретар: Д-р Ф.Манолов

Началник на отдел: Тома п.Върбанов

СВЕДЕНИЕ за фонда в Белското училище  – Вх.N144/26.05.1937 г.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

За бедни ученици, Сума 100 лева, внесени в Б.З.К.П. клон гр.Белоградчик, целите на фонда са за подпомагане на бедни ученици, фонда е новооснован, фонда няма устав, сумите са внесени след 01.01.1937 г.


 

 

 

При училището съществува детска кооперация, която подпомага достатъчно бедните ученици.


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Белската библиотека.

„ИСТОРИЯ на 3 – й пех. Бдински полк от формирането му до днес“

10 Октомври 1884 г. За командир на полка е бил назначен п/п  Маслов боеви туркестански офицер, взел участие в Освободителната война.

 

 

 

 


Марша на Бдинци – Никола Т.Попов

 

 

 

 

 

 

 

 


27.01.2018 год. IBSBels


 

Бележка | Posted on by | Tagged , | Вашият коментар

1997 год. Книгата „Въстанието лето 1850“ – легендата за село Бела и името на гр.Белаградчик


N 669 / 26.01.2018 г.


Георги Попов роден в гр.Златица 1904 г. , агроном в гр.Белоградчик ……поч.1968 година.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

На страница 195 …..

 

 

 

 

 

 

 

„………..Повечето от жителите на града бяха далечните потомци на Белоградчишчаните, преселени насила от селата Бяла и Градище за възобновяване на старата латинска крепост. Белчани и Градишчани, които сега с нарастването на града бяха размесени с различни преселници от по-близки и далечни села на каазата. Търговци, закупчици, еснафи и занаятчии. Размесили се бяха и всички бяха станали Белоградчишчани, та дори и турците и агаларите, които бяха надошли от далечните анадолски земи. Не можеше вече да се разбере чии бяха потомците на Белчаните и кои люде и семейства бяха внуци и правнуци на преселените Градишчани. Когато в далечното минало е процъфтявал древният Зелениград, разположен по южния склон на хребета, около старото латинско кале, Белоградчик не е съществувал, а когато Белоградчик е израснал около новата крепост с преселници турци и българи, от Зелениград не е имало и помен……. „


??? От къде е взел Георги Попов тези  сведения ???

Интересно би било да се отговори на този въпрос, когато през 1978/9 година Людмил Иванов Атанасов /Балакчиев/ 8.03.1931 – 26.06.1998/пише „Кратка история на село Бела“ той споменава следното за тази легенда.


 

 

 

„….След като смръкна от наргилето си турският първенец Али Чауш довърши разказа на ходжата – продължава Канец – дядо ме казваше, че Белските и Градишките гяури избягали в пранината и се заселили около чудните скали. От тези ценни исторически данни на Каниц  става ясно, че след турските погроми Белчени и Градишчени , а това е вероятно населението което е обитавало местността „Градиштето“ до железопътния мост на река Арчар при Димово, са дали началото на сегашния град Белоградчик. Това се потвърждава и от последната книга за Белоградчик от Владим Попов…..“

??????????????


ИНФОРМАЦИЯ!!!

ПЪЛНОМОЩНО от 3 Септември 1914 г.

Илия Пешев Врачкин упълномощава синът си Герго Илиев да го представлява…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петър Статев  – гр.Белоградчик

адвокат – подпис.


 

 

 

 

 

 

 

Свидетели за самоличността и законната правоспособност: подписали – Никола В.Цанов и Матей Игнатов от гр.Белоградчик.

Опълномощителя : Илия Пешев, го подписва Васил Иванов Ковачев от с.Калугер.

И.Д. мирови съдия : М.Топалски

Секретар: В.  …..

8 Септемврий 1914 г.


26.01.2018 год. IBSBela


 

Бележка | Posted on by | Tagged | Вашият коментар

1949/50 год. ПРИЕМАТЕЛЕН СПИСЪК на учениците от 3 и 4 то отделение на Белското Народно Основно училище „Кирил и Методи“


N 668 / 09.01.2018 г.


На 19 Юни 1949 год. са изготвени приемателни списъци за учебната 1949/50 година.

ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Любен Георгиев Василев – 3.02.1941 г., 2.Илия Димитров Илиев – 2.02.1940 г., 3.Вергиния Петрова Якимова – 5.07.1940 г., 4.Василка Савова Василева – 13.07.1939 г., 5.Бориска Николова Антова – 27.12.1940 г.


ЧЕТВЪРТО ОТДЕЛЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ката Иванова Каменова – 13.01.1940 г., 2.Райна Влайкова Стоянова – 8.03.1939 г., 3.Гено Тодоров Коцов – 12.01.1936 г. 4.Велко Василев Спасов – 7.06.1939 г., 5.Иван Милков Младенов – 6.06.1939 г., 6.Борис Петров Василев – 26.01.1939 г., 7.Йордан Георгиев Василев – 15.09.1939 г.


ИНФОРМАЦИЯ!!!

До Белоградчишкия лесничей, разрешение за „СЕЧ“.

В землището на село Бела: местността „Ливадата – Макрешки връх“ 7 декара гора до съседи: Дол, Макрешка межда, Петър Георгиев, собствена нива и наследници на Петър Стоянов….. 50 годишна гора….

гр.Белоградчик – 28.09.1926 год.

Герго Илиев

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ХАРАЛАМБИ ЛАДОЗОВ

АДВОКАТ

гр.БЕЛОГРАДЧИК

Телефон N 15


09.01.2018 г0д. IBSBela


 

Бележка | Posted on by | Tagged , | Вашият коментар

1949/50 год. ПРИЕМАТЕЛЕН СПИСЪК на учениците от 1 и 2 ро отделение на Белското Народно Основно училище „Кирил и Методи“


N 667 / 08.01.2018 г.


На 19 Юни 1949 година е са изготвени списъци на учениците за учебната 1949/50 година.

Първо Отделение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Любен Митов Вълчев-19.02.1940г., 2.Петър Петко Цолов-15.07.1942г., 3.Цветанка Ст.Пекова-2.09.1942г., 4.Неди Пунчов Русинов-7.11.1942 г., 5.Ценко Първанов Василев-???, 6.Тодорка Иванова Ангелова-1.10.1942 г., 7.Лили Таскова Луканова-???, 8.Филипина Лозанова Цекова-18.04.1942 г., 9.Станчо Вълчев Митов-???.


Второ отделение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Панто Иванов Пантев-3.03.1941г., 2.Илия Петров Илиев-17.08.1941г., 3.Георги Ценков Ценков-6.01.1942г., 4.Петра Иванова Пешева-10.07.1941г., 5.Асен Митков Качев-15.05.1939г., 6.Георги Иванов Пешев-17.07.1941г., 7.Петър Тодоров Коцов-9.07.1939г., 8.Мита Йорданова Лозанова-20.06.1940г., 9.Анка Йорданова Лозанова-28.06.1941г., 10.Георги Петров Богданов-17.11.1941г., 11.Леда Георгиева Василкова-???, 12.Анка Борисова Петрова-???, 13.Гина Борисова Петкова-???, 14.Пенка Александрова Иванова-???, 15.Будинка Николова Микова-23.03.1941г., 16.Кирил Александров Иванов-27.10.1941г., 17.Йордан Киров Пеков-18.01.1941г., 18.Ангелина Микова Алексова-???, 19.Христо Стоянов Тодоров-5.05.1941г., 20.Надка Петрова Иванова-1.10.1939г.


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Домашен Предавателен Акт – 2 Май 1900 год.

“ Герго Илиев от с.Бела придобива имот от Александра Василакева от гр.Белоградчик, имота се намира в местността „Между барите“ в Долната махала на село Бела…“

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воденична вада – притежавана от Николчо Лазаров гр.Белоградчик.

Свидетели: Васил Иванов Карапанджев гр.Белоградчик, Петър Пунчов гр.Белоградчик, Георги Йорданов гр.Белоградчик, Александра Василакева подписана от В.Ив.Карапанджев.

Печат: В.Ив.Карапанджев – гр.Белоградчик – Прошенописец


8.01.2018 год. IBSBela


 

Posted in История, Училището в село Бела | Tagged , | Вашият коментар

1906 год. 1 Декемврий – ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 27 на Белский Селски Общински Съвет.


N 666 / 3.01.2018 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 27

„Днес на 1 Декемврий 1906 год. с. Бела. Подписаний Белский Селски Общински Съвет в състав общински Кмет Васил Попов, Помощник Кмет Тодор Панов и Секретар Васил Иванов и в отсъствието на другите членове, пристъпи към разглеждане на подаденото заявление от Васил Тодоров от с.Бела, подадено от същия на 12 Ноемврий 1906 год. зарегистрирано под вх.N1273…. с което моли да се мотивира постановление върху собствеността му на недвижим имот, а именно: Една нива в района на с.Бела в местността “ Под Гламата“ състояща се от 15 декара до съседи: от две страни Тодор Йоцов, 3. Андрей Йоцов, 4. Алекси Цветков, като му се издаде удостоверение препис за собственоственоста му и че не дължи нищо в общинското управление…..“

Васил Тодоров владее същият имот от 3 години, който е закупил от Николчо Лазаров от гр.Белоградчик, който пък го е купил от наследниците на Исмаил Х. Ибрахимов също от град Белогродчик.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Печат: БЕЛСКА СЕЛСКА ОБЩИНА – БЕЛАГРАДЧИШ. ОКОЛ. – ВИДИНСКО ОКРЪЖИЕ

Общински кмет: /П/ Васил Попов

Секретар: /П/ Васил Иванов


ИНФОРМАЦИЯ!!!

„Списък на децата от с.Калугер, Белоградчишка околия, родени през 1935, 36, 37 и 1938 година – подлежащи на прогимназиално образование.“

 

 

 

 

 

 

 

1.Никола Антов Василев – 1935г. учи с.Бела, 2.Райна Тодорова Лозанова-1935г. с.Бела, 3.Костадина Иванова Тасева-1935г. с-Бела, 4.Николина Лазарова Николова-1935г. ???, 5.Костадина Тодорова Секулова-1935г. ???, 6.Мария Кръстева Николова-1935г. ???, 7.Александър Николов Симеонов-1935г. с.Бела, 8.Виолета Петрова Панкова-1935г. ???, 9.Тодор Цветков Тодоров-1936г. с.Бела, 10.Милчо Иванов Григоров-1936г. гр.Белоградчик, 11.Людмила Иванова Тодорова-1936г. гр.Белоградчик, 12.Иван Велков Димитров-1936г. с.Бела, 13.Георги Петров Георгиев-1936 г. гр.Белоградчик, 14.Костадина Иванова Найденова-1936г. гр.Белоградчик, 15.Емил Иванов Василев-1936г. с.Бела, 16.Вълчо Димитров Лозанов-1936 г. с.Бела, 17.Йордан Иванов Герасимов-1938 г. с.Бела, 18.Васил Илиев Василев-1936 г. с.Бела, 19.Петър Тодоров Петров.1937г. с.Бела, 20.Надежда Атанасова Василева-1937г. с.Бела, 21.Николина Иванова Томова-1937г. с.Бела, 22.Кръсто Александров Кръстев-1937г. гр.Белоградчик, 23.Живко Николов Живков-1937г. с.Бела, 24.Лазаринка Тодорова Лазарова-1937г. гр.Белоградчик, 25.Ката Тодорова Якимова-1937 г. ???, 26.Никола Иванов Соколов – 1937 г. зав. 4-то отд.1948/49 г., 27.Иванка Цветкова Тодорова-1937г. ???, 28.Иванка Томова Иванова-1937г. с.Орешец, 29.Йонка Георгиева Лозанова-1937г. зав. 4-то отд.1948/49 г., 30.Надежда Крумова Ангелова-1938г. зав. 31.Николина Тодорова Недялкова-1938г. зав., 32.Милчо Костадинов Тодоров-1938г. зав., 33.Богдана Тодорова Ангелова-1938г. зав. 34. Иван Кръстев Илиев-1938 г. зав., 35. Венета Велкова Василева-1938г. зав., 36.Александра Гаврилова Петрова-1938г. зав.


 

 

 

 

Село Калугер, 15 Август 1949 г.

Главен учител: /П/ Кръсто Иванов

Печат: Основно Народно Училище с.Калугер

За директора на прогимназията с. Бела, Белоградчишко.


3.01.2018 год. IBSBela


 

Бележка | Posted on by | Tagged , | Вашият коментар