N 708 / 29.07.2020 г.


Свещеник Лазар Иванов Попов е родом от с.Калугер /сега Гранитово/, съседно село на Бела и до 1934 г. в Белската община. Лазар учи в Белската прогимназия втори и трети клас, след като завършва четвърти и пети клас в Белоградчик, постъпва в свещеническото училище – гара Черепиш 1926г.

През 1969 година, завършва свойте летописни бележки – одобрени от Провадийски епископ Антоний.

В свойте спомени той пише:

„Във с. Костичовци служех до 1 август 1956 год. Никъде където съм служил, не съм така уважаван от еноряшите, както във Костичовци. Хубавите ми спомени за Костичовци никога няма да забравя. Службата ми във Костичовци е била без заплата , заради което цър. настоятелство всяка година във църковния бюджет ми предвиждаха голяма парична сума. Щедроста на християните към мене беше голема. Напущайки с.Костичовци се установих във с. Бяла, където завеждам белската енория и до сега. Във Бяла, храма ,, св. Ап. П. и Павел ,, е голям и просторен. Със голяма почит и усърдие, верующите във Бела изпълняват св.Тайнства и църковните обряди……..Преди 4 -5 години св.Митрополия отпусна парична сума , та направихме голем ремонт на храма. Храма е много близо до ж.п. линия, и при честото преминаване на товарни влакове, храма се разтърсва от силното бумтене на локомотивите, и постояно се напуква мазилката на храма. От 22 март 1964 год. ми се възложи да завеждам Гранитовската енория.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Църквата и камбанарията в село Бела.


 

 

 

 

 

 

 

Църквата в с.Калугер /Гранитово / където е погребан дядото на Свещ. Лазар Иванов Попов, Свещеник Петър Кръстев – Калугерски.


 

 

 

 

 

 

 

Лазар Попов и съпругата му Мита , ден след ръкополагането му за свещеник – 15.05.1931 година. Снимката е надписана лично от него. Снимката е изработена от фотографа Цеко Г.Петров от гр.Видин, който е родом от гр.Белоградчик.


 

 

 

 

 

Един документ на ученика Лазар Иванов Попов от Белската прогимназия, издадена от и.д. Директора Георги Георгиев.

„Първи прогимназиален се учех във гр. Белоградчик, а втори и трети във с. Бяла……….. След четвърти и пети гимназиален клас ……През учебната 1926 година постъпих във свещеническото училище гара Черепиш, което завърших през м. юний 1930 – год………………………………..“


 

 

 

 

 

 

 

Последната страница от спомените на Свещ.Лазар Попов.

Публикация – Златуша.


ИНФОРМАЦИЯ!!!

В навечерието на Балканската война – Белоградчик – 17.09.1911 година.

 

 

 

 

 

 

 

„Мила сестричке, ето едно портретче, за тръгването ми днес – Видин.“

Пиши на адрес:

подпоручик Георги Иванов

15- ти полк, 4- та дружина, 14- та рота, гр.Белоградчик – Следа

„Оставам китарата си във Видин и теб я завещам – ще ти я изпратят от Видин – учи се“

Жорж


29.07.2020 год. IBSBela
 

Публикувано на от IBSBela | 1 коментар

1943 год. Белските ученици – постижения в науката – село Бела, Белоградчишко


N 707 / 26.06.2020 г.


През 2011 година излиза от печат едно енциклопедично издание: „150 дейци на Българската наука.“ – съставител :Надежда Яламова.

На страница 55- та е представен професор, доктор на икономическите науки Румен Младенов Георгиев.  Не се посочва , кога и къде е роден. Завършва с пълно отличие гимназията в гр.Видин.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


По баща рода му е от с.Костичовци, по майчина линия от село Бела. Майка му е родена в с.Макреш, но на следващата година дядото на Румен се заселва в с.Бела. В Макреш е бил 6 години учител и от 1903 година е Свещеник в с.Бела.


Белското училище

„Списък на децата родени 1941, 1942, 1943, 1944 г. село Бела“

 

 

 

 

 

 


Под N 33 за 1943 г. е записан Румен Младенов Георгиев. Майка му Ангелина Попова е учителка /с малки изключения/ в Белското училище до 1955 г. когато се пенсионира.


 

 

 

 

 

Гроздобер в с.Бела, дядото на Румен Свещ. Марко Стоянов Велков и баба Вела.


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Печатница в гр.Белоградчик

М.П.Живкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


26.06.2020 год. IBSBela


 

Публикувано в История, Училището в село Бела | С етикет , | Вашият коментар

N 706 / 31.05.2020 г.


…“ Донасям Ви , господин уреднико, че в землището на село Бела , Белоградчишко има следните старини….“

 

 

 

 

 

 


Този документ е една чернова на документа, който е изпратен до археологическия музей във Видин.

До тук добре, но  музеят е разграбен в по късни години и както се случва често в нашата страна всичко се унищожава, за да започне по – късно да се изгражда отново !!!

Преди създаването на този музей това нещо също се е случвало.

Около 1900 година село Бела е посетено от експедиция на археолога Борис Дякович.

„Археологически излет в крайдунавска България
Борис Дякович – 1902г.“

Открити са два паметника с важни надписи. 

 

 

 

 

 

 

 

Тези надписи изчезват във Видин при пожар или наводнение – не е много ясно, но факт, че са изчезнали.


В много по късни времена, някъде около 70 те години на миналия век. Всички оброчища около Бела и Белоградчишка околия са унищожени. Унищожени в буквалния смисъл на думата. 

 

 

 

 

 

 

Това е : Св.Герман – само един от многото унищожени паметници, който съм докуметирал. Бяха унищожени по времето когато всичко беше държавно. Сега вече и местата за заличани – след връщането на земята. 

ЗАЩО ВСИЧКО ТОВА СЕ СЛУЧВА ???


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Белските войници. 15 пех.Ломски полк

Сега са заедно – връщат се в Бела много малко от тях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Поручик Никифор Ненов Данов – и други ротни командири от 15 полк – сред буките на Беласица 1916г.

 

 

 

 


31.05.2020 год. IBSBela


 

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

1937 год. Излиза книгата – Добитъкът в Северозападна България от Тодор Ал.Нейчев бивш вретер. лекар във Видин


N 705 / 30.04.2020 г.


През 1937 година излиза една книга описваща развитието на скотовъдството в Северозападна България. „Добитъкът в Северозапдна България от Д-р Тодор Алексиев Нейчев „, както той сам е посочил – Бивш окръжен Вретеринарен лекар във Видин, Вратца, Плевен и мини Перник. Сега този автор е напълно забравен и трудно се намират сведения за неговата дейност. 

Той е един от радетелите за създаване на панаира във Видин.

“ През есента на 1896 г. е бил открит във Видин първи скотовъден конкурс. Следващата година конкурса беше повторен, като му се даде име „Окръжна земеделческа – скотовъдна изложба. Беше построен специален павилион на полето между салханата, Видболско шосе и 9 ти редут на крепостния батальон. „

През 1897 година със същите животни  се повтаря конкурса : Окръжен скотовъден съвет в състав – Председател Окр.упр. Д-р Ив.Златаров, подпр. окр. ветер. лекар Тодор Ал.Нейчев и членове: предс. на окр. постоянна комисия Петър Делянов, члена на същата Ж.П.Иванов, Видинския градски кмет Георги х.Иванов и земеделски надзирател Хр.Джамов.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


На този конкурс Васил Попов от село Бела печели второ място 50 лева, за кобила.

 

По – късни години Васил Попов става един от най-заможните хора в селото и е един от едрите земеделци в околията.


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Войната:

 

 

 

 

 

 

 Командира на 15 пех. Ломски полк Васил Шишков дава указания на команирите си: – снимка проф. Б.Тошев – не е датирана.

Отбелязаният с кръстче – поручик Никифор Ненов Данов , командир на 7/15 рота, роден в с.Бела. По-късно загива на „Червената стина“ погребан в двора на църквата в Прилеп.


Петър Ненов Светогорски – войната.

 

 

 

 

 

 

 

„Ето ви ликът ми за спомен – брат ви Петър.“


30.04.2020 год. IBSBela


 

Публикувано в Загинали във войните., История | С етикет , | Вашият коментар

N 704 / 31.03.2020 г.


Анка Петрова Трифонова е родена в с.Калугер / сега Гранитово/ през 1945 година заминава в гр.Варна и постъпва на работа в текстилната фабрика. Два пъти е носител на наградата „Герой на социалистическия труд“ 1951 и 1972 година. За нея пише журналиста Кирил Янев в книгата – „От първия ден до последния“ 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


За Анка Петрова пише в книгата си „От селските синори до военните заводи“ – Петър Василев

 

 

 

 

 

 


Троцко Каменов Цветков също отделя място за нея в книгата – „Гранитово – Калугер – Градище“

 

 

 

 

 

 


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Запасен поручик Шишков и зап.пор. Арсен Георгиев 1918 г. гр.Скопие.

 

 

 

 

 

 


Капитан Георги Йосифов командир 8 / 15-а рота.

Всред буките на Беласица – 17.10.1916 година.

 

 

 

 

 

 


31.03.2020 год. IBSBela


 

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

1910 год. Карта на Белоградчишка околия – с.Бела, с.Калугер, с.Острокапци и бъдещото царско село Александрово, Княз Александрово


N 703 / 27.02.2020 г.


Този картен лист IV.2 – Видин, Белоградчик растоянията са във версти и предполагам е препечатан от Руски карти, намерих го с други карти от 1910 година. Има и картен лист на Лом Паланка IV.3 – Военно – картографически институт София 1910 г.

 

 

 

 

 

 

 

Белската селска община се състои от трr села – Село Бела, село Калугер и село Острокапци – подчертани с червено. Бъдещото село Александрово, Княз Алексанрово по късно вече град Димово : Това са подчертаните колиби или каквото и да значат наименованията – Безерцi, Разв. Османiе и Попадiа. По това време Белското землище е от с. Орешец (Башовица) до землището на с.Макреш.


Информация !!!

Една особена снимка – Униформен с пистолет и хора които режат лук.

 

 

 

 

 

Зад човека с пистолета правият до детето е Борис Гергов Илиев.


27.02.2020 год. IBSBela


 

Публикувано в История | Вашият коментар

N 702 / 28.01.2020


Снимката е изпратена до Госпожа Тодора Живова с. Салаш, ок. Белоградчикска…

Снимката за съжаление е скъсана и няма дата.

 

 

 

 

 

 

 

На снимката в дясно са Иван и Рангел родом от с.Салаш. Тодора Живова е майка им. Иван Живов загива на 14 Март 1917 година при село Цапари, като командир на полурота от 12 рота на 15 пех. Ломски полк. Негов командир е Христо Цолов, който загива на 2 Октомври при Стойково бърдо и е погребан в с.Големаново. И двамата са произведени след смъртта им в чин капитан . Снимката е скъсана след изпращането и, част от надписа липсва, човекът който държи под ръка жената в черно липсва, предполагам и други хора. Тази снимка е от времето мужду Октомври 1915 до Март 1917 година.

Погребение на кого???, в цивилни дрехи, има венец с надпис и снимка поставена та гърдите му.

 

 

 

 

 

 

 

 

На тази снимка са двамата братя, в ляво е подпоручик Рангел Живов, а в дясно е брат му поручик Иван Живов. Снимката е от Октомври 1916 година. Тя също е изпратена до родителите им в с.Салаш.


28.01.2020 год. IBSBela


 

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

N 701 / 31.12.2019 г.


Тази снимка е направена на 11.06.1916 год. Планината е Беласица и подполковник Васил Шишков е  командир на втора дружина от 15 п. Ломски полк – охраняват прохода на Беласица, като „маневрени войски“ на армията. В момента са на „тригонометрическия пункт“ и с група немски офицери /трима/снемат  местността над гр.Петрич. Това е рекогносцировка в чест на „принца“.

В бъдеще ги очаква поход към „Чеган балкан“, ожесточени боеве, подполковник Шишков все още не знае, че съдбата ще го направи командир на 15 п. Ломски полк и ще го изправи пред големи отговорности.

 

 

 

 

 

Подполковник Васил Шишков е трети от ляво на дясно, седнал.

ИНФОРМАЦИЯ!!!

 

 

 

 

 

 

 

Подпоручик Рангел Живков Дамянов от с.Салаш и редник Борис Илиев от гр.Белоградчик 17.10.1917 год. Спомен от Всесветската война, Македонския фронт.

 

Публикувано на от IBSBela | 1 коментар

1937 год. Излиза периодически детски вестник „ДЕТСКА КИТКА“ село Бела, Белоградчишко.


N 700 / 11.11.2019 г.


В изданието от 1962 година „Български периодичен печат 1844 – 1944 година“ том 1 : А-М на стр. 240 под N 1641 е записано:  В2252

Детска китка, периодически детски вестник, списван от учениците при основното училище в с.Бела, Белоградчишко. Урежда ред. к-т. с.Бела, п-ца Ст.Каменов – Белоградчик. 4, ц. 1 лв. Тираж 500 бр.

I  1-3     ? – 20 Май  1937 година.

1 и 2 ри брой  ненамерени


 

 

 

 

 

 


 

 


От написаното разбираме, че първи и втори брой не са намерени, а трети брой е пуснат от печат на 20 Май 1937 година. 

Има няколко въпроса на които за сега няма отговор: Кой стои зад издаването на това вестниче и кои ученици пишат в него ???

Назначени за учители през 1936 година са: Иванка П.Стоянова, Милка В.Кънчева по мъж Димитрова – Образование весше от гр.Перущица, Павлина В.Митева от гр.Стара Загора по-късно по мъж Мишева, към 01.12.1936 г. става директор на мястото на Илия Матеев. Анто Иванов Богданов р.15.08.1902 г. в с.Горни Лом, завършил педагогическото училище в гр.Лом.

В началното училеще са учители Борис Николов Живков от с.Бела и Цветанка Матеева от гр.Белоградчик.


За сведение детското вестниче „Изворче“ на Околийското просветно дружество гр.Белоградчик излиза една година по-късно Януари – Юли 1938 г.

 

 


Търсят се броеве от този вестник?????


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Белските ученици в Белоградчик.

 

 

 

 

 

Кои са тримата – учениците в ляво зад военните.???


11.11.2019 гад. IBSBela


 

Публикувано в История, Училището в село Бела | С етикет , | 1 коментар

1944 год. 9 Октомври – загива подофицер Георги Трифонов Ванков- роден в с.Дълго поле, Белоградчишко


N 699 / 31.10.2019 г.


Подофицер Георги Трифонов Ванков служи в 15 пехотен Ломски полк , 1-а рота. Полка взема участие във войната срещу Германиците 1944-45 година. В тази война България дава 35000 убити. Един от тези загинали е и подофицер Георги Ванков. Той загива на 27 години в село Бежище, Бабушница и е погребан в с.Бежище.

Тук ще представя една негова снимка от 1943 година. Снимката е направена пред къщата на моята прабаба Пуна в село Дълго поле. Снимката е свързана със свадбата на дедо Тодор и баба Богдана. Дедо Тодор е брат на моята баба Петра. Надписа на снимката е направен от моята майка Ангелина, която е на снимката заедно с други деца. На тази снимка присъства и Георги. Какво е общото между Георги Ванков и нашата фамилия, аз не знам. 

 

 

 

 

 

Надписа: Село Дълго поле пред къщата на баба Пуна / майката на моята майка/ Наредени са така : майка ми, баба Пуна, Аз като дете, кака Николина сестра та Трайчо, Живка- момиче от селото, вуйчо Крум, вуйна Севда. Отзад мъжа е младеж от селото Георги / загинал във Втората Световна Война/.

Всички които са на тази снимка ги познавах и са от рода на моята баба Петра. Нищо не знам за Георги / подофицер Георги Трифонов Ванков/. Ако някой има повече информация ще се радвам да я сподели.


ИНФОРМАЦИЯ!!!

Белските ученици в Белоградчик.

 

 

 

 

 

Надпис: Класов спомен  5-и клас с госпожица Качева 1945 г., Белоградчик


 

 

 

 

 

 

Надпис: Двукласов спомен 6-и „А“  и 6-и, „Б“ класове с госпожица Качева през 1945 година, гр.Белоградчик.


 

 

 

 

 

Тази снимка няма надпис, но е направена в Белоградчик, не знам кои са тримата ученици до военните, но снимката е от личния архив на подпоручик Асен Йосифов Панов, предполагам учениците са от с.Бела. Асен е бил  учител в гр.Белоградчик. На снимката е в дясно от военния със сабята.


Белските офицери в 15 и пехотен Ломски полк.

 

 

 

 

 

 

 

Асен Йосифов Панов / Найденов /

На снимката е първия в ляво, първи ред.


 

 

 

 

 

Пред „Народния дом“  гр.Княжевац в който се помещаваме – 5.04.1942 година. Първи в ляво.


31.10.20019 год. IBSBela


 

Публикувано в Загинали във войните., История | С етикет , | Вашият коментар