Monthly Archives: ноември 2017

1946 год . СПИСЪК на вършачкопритежателите от Белоградчишка околия – Част 1

N 656 /30.11.2017 г. Списък на вършачко – притежателите от Белоградчишка околия, които са подали заявления за район и в кое село искат… Списъка е изготвен на 31.05.1946 година в гр.Белоградчик от Околийския агроном. Списъка, който публикувам не е подписан … Има още

Бележка | Posted on by | С етикет | Вашият коментар

2009 год. Село Бела, „Белска глама“ в книгата на Троцко Каменов “ ГРАНИТОВО-КАЛУГЕР-ГРАДИЩЕ“ 2009 г.

N 655 / 27.11.2017 г. До 1934 година село Калугер е в Белската община, двете села ги дели „Гламата“ и местността „Буляка“. Ето какво пише Троцко Каменов в неговата книга “ ГРАНИТОВО-КАЛУГЕР-ГРАДИЩЕ“ – РАЗПОЛОЖЕНИЕ и ПРОИЗХОД …“Трето укрепление има на „Белска … Има още

Бележка | Posted on by | С етикет | Вашият коментар

1927 год. Няколко документа във връзка със строежа на Герговата воденица /Герговата воденица N 9/ село Бала, Белоградчишко

N 654 / 25.11.2017 г. УДОСТОВЕРЕНИЕ Селско Общинско Управление  село Бела – 23.03.1927 год.                                   Герго Илиев заплаща данък 2%  по покупната стойност  на … Има още

Публикувано в Водениците в село Бела, История | С етикет , | Вашият коментар

1891 год. ИЗВЕСТИЕ от Белоградчишкия Мирови Съдия до Илия Пешев от с.Бела, Белоградчишко

N 653 / 23.11.2017 г. БЕЛОГРАДЧИШКИ МИРОВИ СЪДИЯ N 176 30 Януарий 1891 г. гр.Белоградчик                                                ДО Г-Н  … Има още

Бележка | Posted on by | С етикет | Вашият коментар

1894 год. Свидетелство N 801 на Васил Попов от село Бела, Белогродчишко

N 652 / 22.11.2017 г. СВИДЕТЕЛСТВО  N 801 Белското Селско Общинско Управление дава настоящето свидетелство на Васил Попов жител от с.Бела в удостоверение на това, че той е учителсвувал в селото ни Бела две години, а именно 1887-8 и 1888 … Има още

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар

1918 год. Фактура от Харутюн Манукян гр.Русе до Васил Попов с.Бела, Белоградчишко

N 651 / 21.11.2017 г. ХАРУТЮНЪ МАНУКЯНЪ, РУСЕ. Техническо Бюро  За новопостроявание и припостроявание на водни парни и моторни мелници, всекакви индустриялни заведения, земеделчески машини и техните артикули. N 1686             Русе , 20 Юний 1918 … Има още

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар

1940 год. ЗАЯВЛЕНИЕ от Васил Живков Попов- относно една мелница село Бела, Белоградчишко

N 650 / 19.11.2017 г. „…ЗАЯВЛЕНИЕ от Васил Живков Попов- относно една мелница село Бела, Белоградчишко, Копие до министъра на правосъдието…“ Господин прокурор, съсобственици бяхме от дълги години с Петър Георгиев, подпредседател на Видинския Обл. съд и с неговия покоен … Има още

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар