Monthly Archives: декември 2014

No 201 / 31.12.2014 г.   Българската Царска Легация в Прага удостоверява – въз основа представеното и удостоверение N 12/1929 г, издадено на 05.04.т.г. от Съюза на аптекарите в гр. Чеслав /Чехия/ – , че г. Марин Гергов Илиев от … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

Не 200 / 31.12.2014 г.                      Покана Драги колеги,  След толкова години от съществуването на мелничарското училище, едва сега на 12 Юлий т.г. се основа дружество на възпитаниците му …  На … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 199 / 31.12.2014 г. До общинския кмет с.Княз Александрово. Господин Кмете. На 13 Март т.г. от 20 д0 24 часа Мл.Ч.Кр. при училището ще представи в салона на училището пиесата „Злата злато момиче“ от Светослав Камбуров. Пиесата е одобрена … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 198 / 31.12.2014 г. Съгласно писмо на Началника на 15-то Полково Военно Окръжие от 28.12.1917 г. под N 9495 ……той се уволнява от военна служба като неслуживш земеделец навършил 40 години, преди обявяване на мобилизацията. Печат: ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ ЛОМСКА … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 197 / 31.12.2014 г. До пунктовия Учител в село Княз Александрово, изпращам Ви …..акта…….. Директор: /П/ Борис Николов 31.12.2014 год. IBSBela        

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 196 / 31.12.2014 г.                        Сметко – Разписка Печат: Киро Панов, адвокат гр.Белоградчик Издаване изпълнителен лист срещу: Петко Пунчев  и др. село Бела Тодор Велков и др. село Бела … Има още

Публикувано на от IBSBela | 1 коментар

No 195 / 31.12.2014 г. Сборник: Институт за Военна История при Генералния ЩАБ на БНА – 1985 година. Страница 409. Релация за действията на Северния отряд: За отбраната на северната част на България с поверения (на ) мен отряд ( … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

Номер 194 / 30.12.2014 г. „За Белоградчик СЕ пътува чрез гарите Орешец И Бела на железопътната линия София – Видин или …….. „ Страница 201 Спирката на село Бела ( Спирка Белщица )   Димо Казасов. Димо Тотев Казасов е … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 193 / 30.12.2014 г. Съобщава Ви се Г-н Директоре , че със заповед N 751 / 12.09.1922 г. на инспекцията ни, на вакантното учителско място при поверената Ви прогимназия се назначава Ангелина Поп Маркова , учителка със заплата 6600 … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 192 / 23.12.2014 год. Комунистите от съставната партийна организация при управлението на Телефонен завод имат решаващ дял……. В съставната организация членуват 121 комунисти….. Като ръководители и специалисти с най-голям дял в борбата за ефективна производствено-стопанска дейност са комунистите Владимир … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар