Monthly Archives: април 2015

No 370 / 30.04.2015 г.     КОСТНИЦИ ОТ ПРЕДИСТОРИЧЕСКИ ЖИВОТНИ   “ Не се съмняваме, че и в България могат да се открият такива костници. Не далеч от известната пещера Магура (Белоградчишко), която е била обитавана от нашия прадед, … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 369 / 30.04.2015 г.   Съобщава Ви се , че съгласно Пар.6 от правилника за подреждане на учителския персонал в детските и основните училища, Вие се назначавате със заповед N 156 / 25.10.1947 г. на инспекцията за учител в … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 368 / 28.04.2004 г. ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ от братя Шкорпил – 1889 година. Карел и Херман Шкорпил.       Балканът  (наричан Хемус в старите времена) е дълга почти непрекъсната верига мегду Тимок и Черно море. Северните предпланини наричани … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

Не 367 / 4.27.2015 г.   Въз основа на протокол N 3 / 14.0.1935 год. на околийската училищна комисия в гр.Белоградчик ……. Учителя Илия Иванов Николов, родом от село Бела, постъпва на длужност първоначален учител в Прогимназията с.Бела със заплата … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

N 366 / 25.0.2015 г.   Днес 3 Ноември 1932 г. на основание предписанието  на Видинската Окръжна Учителска Инспекция под N 9772 от 31.10.1932 год. , Цветана Василева Димитрова встъпи в длъжност…. Учителката Цветана Василева Димитрова встъпва за първи път … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 365 / 04.22.2015 г.   Министерство на Финансите, държавни ценни книжа и гаранция на чиновниците. До председателя на Училищното Настоятелство в с.Бела Председател на Уч. настоятелство: Марин Джонов (Марин Джонов Грънчарски (1894 г. – 06.18.1970 г.) Главен Учител: Илия Матеев … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No  364 / 04.21.2015 г.   Видинска Окръжна Училищна Инспекция N 7672 /31.08.1912 г. До Госпожица А.П.Йоцова гр.Видин. Съобщавам Ви, Госпожице, че от 01.09. н.г. се назначавате за първоначална учителка в с.Бела, Белоградчишка околия, с 80 лв. год.заплата. Назначението ви се счита … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 363 / 21.0.2015 г. Съдебен пристав: Ст.Миков Печат: Съдебен пристав при Видински окръжен съд Длъжник: Елена Лазарова Петкова село Бела   Призовката е написана на бланка отпечатана в Печатницата на М.П.Живков – гр.Белоградчик 21.04.2015 год. IBSBela      

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 362 / 20.04.2015 г.   КНИГА за Платежните Заповеди на Белското Училищно Настоятелство за 1933 и 1934 година ; 1934  и 1935 година. Книгоиздателство за разни за разни формуляри за общ. и училищата. И и Д. Попови, Кузманов & С-е … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 361 / 20.04.2015 г.   ГЛАВЕН ОТЧЕТ на Белското Училищно Настоятелство за операцийте му по прихода и разхода на учил. община през бюджетното упражнение на 1930 / 1931 фин. година. КНИГОИЗДАТЕЛСТВО „РОДИНА“ А.Д. – София ; ул.Раковски N 86   … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар