Monthly Archives: март 2015

No 354 / 31.03.2015 г.       Книжка N 29 за успеха, поведението и отсъствията на ученика Лозан Христов Георгиев ученик от 4 ти клас през учебната 1941/1942 година. Директор на прогимназията:/П/ Класен наставник: /П/ Димитър Кантарджиев Настойник: /П/ … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 353 / 29.03.2015 г.   За учителя Лазар Филков и неговия принос за изучаване на пещерите около Калугер, Орешец и Рабиша (Магурата) вече писах. Сега една публикация във Вестник „Просвета“                     … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 352 / 28.03.2015 г.   Ученика Лозан Христов Георгиев от село Бела, ученик в Първи клас през 1936/1937 година. Директор: Павлина В.Мишева Класен ръководител: Павлина В.Мишева Интересен надпис: Въз основа на заповедта на М.Н. Просвещение N1524 / 06.16.1937 година и … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 351 / 27.03.2015 г.   Село Калугер /Гранитово/    2. Село Гранитово – калето На 500 м. източно от село Гранитово (Калугер), на висок, почти отвесен към селото връх се намира голямо „градище“, Размери: дължина 250 м, ширина 85 … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 350 / 26.03.2015 г.   Прието от Историко-Филологическия клон в заседанието му на 15.01.1902 г. Публикувано в „СБОРНИК за Народни Умотворения, Наука и Книжнина“, издава Българското Книжовно Дружество книга 20. София Държавна Печатница 1904 г.   Кантаръ – Чаша … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

Не 349 / 25.3.2015 г.   „Белоградчик. От гара Орешец, преди да се прехвърли Столова планина, се минава през една долина, Известна с името Башовец (по нашему Башовица), дето е имало старо селище, изчезнало през 18 век. От това селище … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

Не 348 / 20.03.2015 г. Месец Октомври спрямо годишния план за 1952 год. Изпълнение на плана за годината до 31 Октомври към годишния план за 1952 год. с.Бела 61%   3.20.2015 год. IBSBela      

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

Не 347 / 03.19.2015 г.   На стр. 15 той пише. „Аз ще кажа само, че когато ми се повери този окръг в училищно отношение, аз сварих порядъчни училища само в град Видин и Кула, а в Белоградчик беше затворено. … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 346 / 19.03.2015 г.   Съгласно нареждането със Окръжно N 3230 на Националния Кооперативен съвет и имайки предвид значението на бригадирското движение за отстраняване на пропастта създадена между селото и града, се почуствува истинско сближение и самопомощ, както от … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 345 / 17.03.2015 г.   Огромен гранитен паметник, какво ли се е случило??? Може би „КУЛТУРНОТО“ Министерство може да дешифрира загадки???   Януари 16-18. 1944г. Сражения на отряд „Георги Бенковси“ с войска и полиция край с.Макреш и Калугер /Гранитово/, … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар