Monthly Archives: март 2015

No 344 / 03.16.2015 г.     Бележка N 363 за 07.27.1936 година, на Кредитна Кооперация „ИЗВОР“ Магазинер Милко Динчев на магазин N 2 отчете дневни продажби от стоки за 23-27.07.1936 г. …. Касов-Деловодител: / П / Милко Денчев * Милко … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 343 / 16.03.2015 г.   Една публикация в списание „Свят“, бр. 28, 14 август 1948 г. е „Всред легендите на една пещера“. / bvtoshev / Пещерата „Магурата отстои на 11 км от гара Александрово, Белоградчишко и на 1,5 км км … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 342 / 03.16.2015 г.   Разгласете между млекопроизводителите, че с.Бела е определено за млекопреработвателен район, в който район следва да се донася всичкото овче и козе мляко за преработка в сирене от млекопроизводителите от с.Бела, Кн.Александрово, Острокапци, Кладоруб, Костичовци и … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 341 / 15.03.2015 г.   Забележка: При написването на този раздел освен наличната географска литература, ценна помощ ми оказа работещата в района геоложка бригада с ръководител А.Стамболов.   Борис Дякович в статията „Археологически излети от Крайдунавска България“ – МСб. … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 340 / 15.03.2015 г.   ДРУГАРИ, наред с културно-възпитателната работа, която провежда „Септемврийче“ то се грижи и за физическото укрепване на децата: за тази цел Ок. съвет на „Септемврийче“ про О.К. на О.Ф. ще организира два лагера. Тъй кто … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 339 / 14.03.2015 г.   Редник Тома Донов Бонджов е роден в село Бела 1883 година, загинал за Родината на 20 Октомври 1916 год. при с.Еникьой на Добруджанския фронт. + Има паметник в гробищата до църквата с.Бела. / Томо … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 338 / 14.03.2015 г.   Възстанниците от с.Калугер, с.Бела, с.Орешец и други села, преграждат пътя при местността „Брестовете“ над Калугер под ръководството на Петко Спасов от село Орешец. За да запазят пътищата, които отивали към Белоградчик, набивали са по тех … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 337 / 13.03.2015 г.   БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА – БЕЛОГРАДЧИК Постоянен личен Кредит Разрешен кредит от 37000 лева по договор от 17.10.1925 година. Печат: Б.З иК Банка – Белоградчишки клон Директор: /П/ Счетоводител: /П/ 13.03.2015 год. IBSBela … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

Не 336 / 13.03.2015 г.   Магазин „Загорка“ – Иван Н. Манафов. склад на обандровани тютюневи изделия на едро и дребно. Телефон N 4, гара Александрово – Видин.  Магазинер „Загорка“ / П / Е.Петков 13.03.2015 год. IBSBela    

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 335 / 13.03.2015 г.   “ Град Белоградчик и районът му е важен военно-стартегически и търговско-икономически кръстопът в Северозападна България. Той е богат на археологически обекти, датиращи от всички познати в нашата страна ери: над 13 пещери, обитавани през … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар