Monthly Archives: януари 2015

1902 год. 11 Февруарий – БИРНИК село Бела, Белоградчишко

N 248 / 25.01.2015 г. Плащане на данъци: Илия Пешов и Герго Илиев Врачкин Село Бела 11.02.1902 година.   Бирник: /П/  Стоян Велков   25.01.2015 год. IBSBela        

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар

1901 год. 22 Февруарий – БИРНИК село Бела, Белоградчишко

No 247 / 25.01.2015 г. Плащане на данъци: Илия Пешев ; Георги Илиев…. 22.02.1901 г. село Бела. Бирник: /П/ Ст.Велков (Стоян Велков) Бирник: /П/ Стоян Велков      

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар

1900 год. 9 Февруарий – БИРНИК село Бела, Белоградчишко

Не 246 /25.01.2015 г. Плащане на данък: Илия Пешев ….. N 328, ст. 40. 09.02.1900 г. село Бела Бирник: / П / Ст.Велков (Стоян Велков)   N327, парт.23, 02.09.1900 г. Герго Илиев …..   N 352, парт.235, 04.07.1900 г. N … Има още

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар

1936 год. 1 Май – Съюз за закрила на детето, вноска за Деня на Детето с.Бела, Белоградчишко

No 245 / 25.01.2015 г. ВЪРХОВЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО при Съюза за Закрила на Децата в България. Разписка N 767144 от 01.05.1936 година за 22 лева. село Бела, Околия Белоградчишка. Председате: /П/ К.Ляпчева          Касиер: … Има още

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар

1899 год. 24 Юлий – Свидетелство за продажба на едно животно, с.Бела, Белоградчишко

No 244 / 25.01.2014 г. Свидетелство N 2365, Пеко Йованов от с.Чичил продава един ВОЛ, Белосив на Илио Пешов от с.Бела. Град Видин 24.07.1899 година. АРЕНДАТОР: Цветко Ценов   25.01.2015 год. IBSBela      

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар

1921 год. 25 Февруари – Царство България – БИЛЕТ , Община Медовница, Околия Белоградчишка, Окръжие Видинско.

No 243 / 25.01.2015 г. Свидетелство N 20295, Г-н Лазар Стоилов от с.Скомля, прехвърля собствеността на една крава, цвят жълт, единия рог крън, на Герго Илиев Врачкин от с.Бела. Кмет Община Медовница: /П/ 25.01.2015 год. IBSBela        

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар

1927 год. 4 Март – ОСИГУРИТЕЛНА КНИЖКА, (Герговата воденица N 9), село Бела, Белоградчишко.

No 242 / 23.01.2015 г. Министерство на Търговията, Промишленоста и Труда Осигурителна Книжка N 029848 Лозан Василев Георгиев р.1899 г. с.Жеглица, Мелничар при Мелницата на Герго Илиев & Сие. Издадена гр.Видин, Инспектор по труда:/П/ Упътвания за попълване осигурителната книжка. Печат: … Има още

Бележка | Posted on by | С етикет , | Вашият коментар