Monthly Archives: януари 2015

No 245 / 25.01.2015 г. ВЪРХОВЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО при Съюза за Закрила на Децата в България. Разписка N 767144 от 01.05.1936 година за 22 лева. село Бела, Околия Белоградчишка. Председате: /П/ К.Ляпчева          Касиер: … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 244 / 25.01.2014 г. Свидетелство N 2365, Пеко Йованов от с.Чичил продава един ВОЛ, Белосив на Илио Пешов от с.Бела. Град Видин 24.07.1899 година. АРЕНДАТОР: Цветко Ценов   25.01.2015 год. IBSBela      

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 243 / 25.01.2015 г. Свидетелство N 20295, Г-н Лазар Стоилов от с.Скомля, прехвърля собствеността на една крава, цвят жълт, единия рог крън, на Герго Илиев Врачкин от с.Бела. Кмет Община Медовница: /П/ 25.01.2015 год. IBSBela        

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 242 / 23.01.2015 г. Министерство на Търговията, Промишленоста и Труда Осигурителна Книжка N 029848 Лозан Василев Георгиев р.1899 г. с.Жеглица, Мелничар при Мелницата на Герго Илиев & Сие. Издадена гр.Видин, Инспектор по труда:/П/ Упътвания за попълване осигурителната книжка. Печат: … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 241 / 23.01.2015 г. Събиране на данъци: N 063, 24.02.1899 год. Илия Пешев, парт. N 235 Бирник: /П/ П.Тодоров N 081, парт. Nо81 и N082 парт.N 235 от 30.04.1899 г.   За Бирник: /П/ Ст.Велков 23.01.2015 год. IBSBela     … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 240 / 23.01.2015 г. Събиране на данъци: Г-н Илия Пешов внесе. N 003 Бирник: /П/ П.Тодоров   N 252   Бирник: /П/ П.Тодоров N 406   Бирник: П.Тодоров N431 Бирник: /П/ П.Тодоров 23.01.2015 год. IBSBela         … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 239 / 23.01.2015 г. Документите са дадени на Васил Филков Иванов от село Бела и представляват ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ на полски имоти,които се взимат от него т.е. той ги отстъпва на членове на ТКЗС – то, а на него … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 238 / 22.01.2015 г. Събиране на данъци: N 307, Г-н Илия Пешев внесе за 1897 година. 22.01.2015 год. IBSBela        

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

No 237 /21.01.2015 г. Събиране на Данъци N 019 , Г-н Илия Пешев внесе за 1896 година.   N 062 , Г-н Илия Пешов внесе за 1896 година.   N 442 , Г-н Илия Пешов внесе за 1896 година по … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар

Не 236 / 01.21.2015 г.   N 0401 Получено от Илия Пешов 12.11.1895 год.      Бирник: / П /   N 108 Получено от Влъчо 23.12.1895 год. Бирник: / П / Печат: III – и БЕЛОГРАДЧИКСКИЙ БИРНИКЪ 01.21.2015 год. … Има още

Публикувано на от IBSBela | Вашият коментар