1923 год. 23 Септември -Участие на село Бела в Метежа /Септемврийското въстание/. – от книгата „История на Видинската окръжна организация на БКП“ издадена 1983 г.


N 631 / 31.05.2017 г.


Предговор и увод – Велко Атанасов

Шеста глава

Септемврийското Антифашистко въстание във Видински окръг. Продължаване на курса на въоръжена борба /1923 – 1925 г./

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„…Във Видин са обискирани къщите на Илия Йорданов Дечев, Иван Костов Чонос и Цветан Тодоров Филипов…..“

„… На 17 Юни 1923 г. във Видин, Кула и Белоградчик се забраняват митингите и …..“

„… В плана на Окръжния комитет на партията се предвижда да се завземе най-напред властта в селата, а след това да се атакуват и завземат градовете Видин, Кула и Белоградчик….“

„…Окръжен военно-революционен комитет:

Хаим Юда Пизанти, Илия Йорданов Дечев, Крум Бъчваров, Панайот Каменов, Цветан Филипов и Д-р Христо Косовски….“

„…Районни командири:

Живко Ангелов Кръчмарски – командир на революционните сили в Белоградчивко, Рачо Попов – Командир на Кулския район, и на Крум Бъчваров е възложено общото ръководство на въстаническите сили в двете околии…“

„…Иван Коларов – командир на Акчарския район във Видинска околия, Цветан Филипов – на Видболския район / от с.Бела Рада до с.Ново село/, Георги Бондоков на Бреговския район….“

„….На Хаим Пизанти и Крум Бъчваров е възложено да съгласуват дейността на революционните сили в целия окръг, Йосив Себатай Пилоф заедно с предходните двама да поддържат връзка с ЦК на БКП т.с….“

Военнотехническа помощ:

„…Антон Иванов и Антон Недялков, членове на ЦК на БКП т.с. да оказват пряка помощ във Видински окръг.

Стефан Митев Нинов и Лука Маринов Девенски проучват къде има оръжие…

Крум Бъчваров набавя пушки от Белоградчишко, заровени са в двора на Яко Блажев във Видин, издирва оръжие на гара Воднянци укрито от Съглашението…

„…Капитан Игнат Илиев Игнатов от с.Калугер /с.Калугер е в състава на Белската община/ от състава на Видинската дружина се ангажира да помага в подготовката на въстанието…

Фелдфебел Георги Каменов от с.Търговище се ангажира да отвори оръжейния склад в Белоградчишката казарма…

Генади Георгиев Грамадски бивш команир на деветоюнската жандармерийска дружина – обещава да се включи във въстанието….“


 

 

 

 

 

 

„…Кръсто Павлов и Тодор Николов от с.Калугер по свое желание стават войници и подържат връзка с Крум Бъчваров….“


 

 

 

 

 

 

„…В края на Август в с.Ружинци в дома на Ангел Хитров – Живко Кръчмарски провежда военно съвещание , присъстват 8 районни отговорници от селата Белотинци, Ружинци, Александрово, Стакевци, Горни Лом и Белоградчик. Набелязан е план, който да завърши с атакуването на гр. Белоградчик….

В с. Макреш също е проведено съвещание, определени са районни отговорници и план за превземане на гр.Кула.

Капитан Игнат Илиев Игнатов уведомява Крум Бъчваров за план който предвижда унищожаване на елита на БКП… – 9 Септември 1923 г. 

Хаим Пизанти и Йосиф Пилосов заминават за София, Антон Иванов е натоварен да провери достоверността на това съобщение…“


 

 

 

 

 

11 Септември 1923 г.

„… Д-р Христо Косовски, Иван Йорданов Хаджийончев, Христо Димитров Джамов и др. минават в нелегалност…

Илия Дечев, Панайот Каменов и Д-р Христо Косовски отиват в с. Александрово…

Цветан Филипов и Крум Бъчваров заминават за районите си…

Хаим Пизанти и Йосиф Пилов остават в София…

Живко Кръчмарски е предупреден и успява да се спаси от арестуване…“

12 Септември 1923 г.

Започват арести: Във Видин са арестувани – Александър Панов, Ангел Николов, Александър Ангелов, Хаим Санто Леви, д-р Коста Хижев, Соломон Вайнберг, Челеби Юда Пизанти

В Белоградчик са арестувани – Георги Пантев, Христо Костов Каменов, Иван Киров и др.

В Кула са арестувани – Борис Глишев, Климент Живков, Дото Найденов Бръмбаров, Цано Стойков Цанов, Недялко Ненов Лалов и др.

Игнат Илиев пристига с велосипед в с. Макреш /11 Септември/ и предупреждава за арести, взема се рещение „да се бяга в гората“ , арестуван е Витко Лилов….

Велко Николов от с. Александрово е ранен …“

18 Септември 19223 г.

„…Васил Коларов, Георги Димитров, Тодор Петров решават въстанието да се обяви на 22 срещу 23 Септември…

19 Септември 1923 г.

„…Сутринта с „паролата“  за въстанието във Видински окръг се завръща Йосиф Пилов , Хаим Пизанти остава на разположение на ЦК….“


 

 

 

 

 


21 Септември 1923 г.

„….В района на с. Макреш – с. Александрово пристигат първоначално Илия Дечев, Панайот Каменов и д-р Христо Цветков Косовски, а след това и Хаим Пизанти и Крум Бъчваров….

Йосиф Пилов донася паролата във Видин…

Петър Грънчаров, Иван Грънчаров, Александър Панов, Кочо Пантев и Йосив Пилов сформират оперативен щаб….

Александър Ангелов наскоро освободен от ареста е определен за ръководител на щаба.

След първото заседание на щаба в работилницата на Никола Пантев Петков /Кочо/ , Александър Ангелов самоволно напуска града и се укрива, за ръководител е назначен Петър Грънчаров.

Разработен е план – от с. Смърдан /Иново/ въоръжените отряди трябва да настъпят към града.

Йосиф Пилов се среща в дома на Любен Николов Порчелов с дошлите от с. Александрово  Илия Дечев, Панайот Каменов и Цветан Филипов на които е предадена датата за въстанието 22 срещу 23 Септември.

Определени са 5 бойни градски групи с ръководители: 1 ва група – Александър Панов с Йосиф Пилов, 2 ра група – д-р Христо Косовски, 3 та група – Лозан Ненов, 4 та група – Иван Грънчаров, 5 та група – Генади Грамадски с жандармерийската дружина…

Крум Бъчваров разкопава укритите в дома на Яков Блажев пушки но те се оказват негодни…

Илия Дечев, Панайот Каменов и д-р Христо Косовски същата нощ заминават за с. Косово..

Цветан Филипов за района Кула – с.Буковец – с.Бела Рада ..

Любен Порчелов за с.Брегово…

В Макрешки район се провежда нелегална партийна конференция с представители на революционните комитети от Кулско, присъствуват около 20 души, между които е и Хаим Пизанти – на същата дата той се завръща от София и носи последните указания на Централния Комитет. За да избегне арестуването той слиза на гара Бела и от там още вечерта се отправя към местността „Локвите“ край село Макреш. Крум Бъчваров също успява да се завърне от Видин и да участвува в конференцията.

Най-много от участвуващите са Макрешките комунисти: Рачо Попов, Камен Петров и Никола Попиванов. Георги Георгиев Четников от с. Ружинци, Петко Стоевски от с.Грамада, Недялко Ненов от Кула, Илия Иванов и Петко Терзиев от с. Александрово и др.

Хаим Пизанти изнася информация за обявяване на въстанието.

Крум Бъчваров налага ръководството на въстанието да бъде на гара Макреш, а не във Видинска околия както е предвидено преди това. 

Плана на Крум Бъчваров:

Рачо Попов да овладее гара Воднянци и да вземе голямо количество оръжие складирано там.

Асен Бъчваров заминава за с. Грамада…, Урбабинци и Цар Петрово след което се атакува Кула..

Хаим Пизанти и Крум Бъчваров действат в района на селата Макреш – Александрово…след което да се превземе окръжния център Видин…

22 Септември 1923 г.

Крум Бъчваров и Никола Попиванов на коне обикалят близките села Извор, Костичовци, Шипот, Калугер за да съобщят паролата за действие и да предупредят въоръжените групи да се съсредоточат на гара Макреш…


 

 

 

 

 

 

„…Иван Николов и Васил Манойлов самоволно отпечатват позив и го разпространяват във Видин….

На 22 Септември в 18 часа Хаим Пизанти обявява въстанието в с. Макреш.., за кмет е назначен Велко Иванов

Крум Бъчваров предвожда въоръжен отряд от с. Макреш и с. Вълчек..

23 Септември 1823 г.

От с. Извор, Шипот, Александрово и др. села се стичат хиляди въстаници на гара Макреш…. Оръжие не пристга от гара Воднянци…

Крум Бъчваров призовава въоръжените въстаници да се организират в боен отряд и да се отправят към други въоръжени центрове, а останалите да се връщат по селата и да се въоръжават на местна почва…“


 

 

 

 

 

 

23 Септември 1923 г.

Крум Бъчваров нарежда да се прекъсне ж.п. линията и телефонните връзки по посока на Видин за да се попречи на военния ешелон изпратен от Видин…

Крум Бъчваров, Рачо Попов, Витко Лилов Тошев и Камен Петров Станчев се отправят за село Александрово…

Подполковник Лопушанов с военен отряд от Видин , ремонтира ж.п. линията при Срацимир и с едно оръдие обстрелва гара Макреш и я превзема…

Крум Бъчваров организира две групи въстаници за да се противопоставят на идващите  от гр.Белоградчик првителствени части…

Камен Петров си спомня, че фашистите са се установили под ж.п. тунела и поставили една картечница, друга пуснаха над гарата, а трета прехвърлиха над баира оттатък селото….

Въпреки това в местността „Белски шумак“ се завърза ожесточено и продължително сражение …..

Друга група съставена от въстаници от селата Извор, Шипот и Костичовци, повече от час подържа огъня, макар и срещу нея войската да стреля с гаубично оръдие…

Бойни групи от тези три села се сражават и в обединените отряди на Рачо Попов  на гара Воднянци…

На 23 Септември през ноща към с. Александрово настъпва отряда на п/п Лонушанов въоръжен с 4 картечници и едно оръдие с което обстрелва селото.

Едва на 26 Септември Крум Бъчваров, Хаим Пизанти, Рачо Попов, Камен Петров, Витко Лилов, Цено Николов и други 22 въстаници са принудени да преминат Българо-Югославската граница….

След оттеглянето на въстаниците от с. Александрово военния отряд на п/п Лопушанов влиза в селото….Според Лопушанов комунистическото ядро което държеше Гара Александрово се оттегли и е отхвърлено към с. Макреш…, другото ядро е отхвърлено от с. Александрово и е заело височините източно от същото село…

По сведения  комунистически ядра има и към селата Бела, Извор, Шипот, Костичовци, Острокапци /Белска община/ , почти изцяло комунистически подобни на  село Макреш…


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

„…Друга група народни борци , определени за незабавно избиване, са отправени към гара Макреш…Във Видински окръг са избити 119 комунисти и участници във въстанието….“


 

 

 

 

 

27 Септември 1923 г.

Тодор Титуренков, Петър Джонов – с.Белотинци, Христо Костов Каменов- гр.Видин, Цоло Иванов Младенов – с. Бела и Боян Петров Статев – с. Ружинци са разстреляни на гара Макреш и хвърлени в пещерата Чуката …….


 

ИНФОРМАЦИЯ!!!

Белската библиотека:

Величествени природни явления – А.Володин, превод Росина Бонева

Библиотека Популярна наука

Библ.N 26, N 703

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Читалище „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 1923 г. с.Бела – Белоградчишко


Град Видин 13 Май 2017 година. СУ „СИМЕН ВЕЛИКИ“

Преди 40 години ПУ „Димитър Благоев“ 24 Май 1977 г.

11 Г – клас – класен Петко Кичашки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


31.05.2017 год. IBSBela


 

 

About IBSBela

Всичко за село Бела, Област Видин /до 1934г. Община Бела/
Публикувано на Септемвтийско въстание и тагнато, . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s